Näin Meri-Rastilan ranta muuttuu – katso kuvat

Uudessa osayleiskaavaluonnoksessa muinaisrantapuisto säästyy asuntojen keskellä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Havainnekuva näkymästä rantapuiston suunnasta. Vuotien reunaan esitetään alueen maamerkkikorttelia. Uudessa osayleiskaavaluonnoksessa kerrostalot ovat korkeampia kuin aiemmassa.

Serum Arkkitehdit

Näkymä Vuosaaren sillalta kohti Meri-Rastilaa.

Serum Arkkitehdit

Havainnekuva ilmasta. Viitesuunnitelma esittää yhden vaihtoehdon osayleiskaavan toteuttamiseksi. Tarkemmat suunnitelmat tehdään asemakaavavaiheessa.

Serum Arkkitehdit

Meri-Rastilaan tulossa olevaa uutta asuinaluetta on tiivistetty metsän säästämiseksi. Virkistysalueelle suunniteltu rakentaminen on herättänyt kiivasta vastustusta alueella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut uuden luonnoksen Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavasta. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee uutta luonnosta kokouksessaan 24. maaliskuuta.

Uudessa kaavaluonnoksessa Meri-Rastilan ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle suunniteltu asuinalue on pinta-alaltaan kolmanneksen pienempi kuin aiemmassa luonnoksessa.

Kaava-alueen suunniteltu rakennusoikeus säilyy kuitenkin ennallaan, eli uusia asuntoja on tulossa noin 2 000 asukkaalle. Kerrostaloista tehdään korkeampia ja ne sijoitellaan tiiviimmin. Työpaikkoja alueelle voi tulla enintään 500.

Suunnitelman muutos säästää enemmän luonto- ja virkistysaluetta Vartiokylänlahden rannassa ja muinaisrantakivikon ympäristössä. Arvokkaimmat kasvillisuuskohteet, tervaleppälehto ja rinnekorpi voidaan säilyttää. Myös muinaisrantakivikko esitetään suojeltavaksi.

Metsäalueen lisäksi kaava-alueeseen kuuluu Rastilan metroasema ja Meri-Rastilan ostoskeskus, joiden ympäristöä voitaisiin kehittää sijoittamalla alueelle joustavasti asumista, toimitilaa ja palveluja.

 Koko suunnittelualue sijaitsee kävelyetäisyydellä Rastilan metroasemalta. Suunnitelman tavoitteena onkin tiivistää kaupunkirakennetta ja lisätä asuntoja hyvien raideliikenneyhteyksien varrella.

 Houkutteleva sijainti meren, luonnon ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä antaa myös mahdollisuuden tasapainottaa asukasrakennetta ja monipuolistaa Meri-Rastilan vuokra-asuntovaltaista asuntokantaa uusilla omistus- ja asumisoikeusasunnoilla.

 Osayleiskaavassa määritellään rakennettavan alueen rajaus sekä alueelle sopivan rakentamisen luonne. Rakennusten tarkempi sijainti ja koko sekä alueen liikennejärjestelyt määritellään myöhemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Osayleiskaavasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

 Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitellään 24. huhtikuuta kaavaluonnoksen yhteydessä myös vaihtoehtoinen suunnitelma, joka on syntynyt OURCity-kansalaisjärjestöhankkeen tuloksena.

Written by:

Kaisa Paastela

Ota yhteyttä

Kommentit

Kommentit

Rakentamaan vain. Hienolta näyttää. Metsää riittää aivan tarpeeksi Helsingissä.

Ps. Helsingin uutiset: voisitteko korjata tuon ongelman, mikä ilmenee aina silloin tällöin kuvatekstien kanssa. Koitin muutamalla selaimella, kaikissa katoaa tuo kuvateksti jonnekin alaspäin.

Antero (ei varmistettu)

Hienoa, että rakennettavaa asuinaluetta on tiivistetty. Se luo kaupunkimaisuutta kaupunkiin. Mutta argumetti: "asuinaluetta on tiivistetty metsän säästämiseksi". Miksi kummassa Suomen suurimassa kaupungissa ensin tulee metsä ja sitten vasta rakennettu ympäristö? Koko Suomi on Hangosta Nuorgamiin asti pelkkää metsää ja riskukkoa, niin miksi kummassa metsää pitää noin hanakasti suojella myös Suomen ainoassa isohkossa kaupungissa? Eikö kaupunki saisi olla rehellisesti kaupunki, varsinkin kun koko Suomi on muuten pelkkää metsää.

Puurot ja velli... (ei varmistettu)

Kyllähän kaupunki saa olla rehellisesti kaupunki, mutta eihän se tarkoita, etteikö kaupunki voisi silti pitää huolta viheralueistaan ja merellisistä rantamaisemistaan!

Rantalainen (ei varmistettu)

Suomessa viheralueet ja rantamaisemat tarkoittavat ryteikköjä joissa muka jotkut metsien ystävät "virkistäytyvät". Eihän siellä pääse edes kävelemään.

Kimpe (ei varmistettu)

Meri-Rastilassa ei kyse ole ryteiköstä, vaan hienosta metsäalueesta. Se on monille tärkeä. Ainakin kolme koulua käyttää sitä suunnistukseen, hiihtoon ja retkeilyyn. Tiedän lapsia, joita todella pelottaa, että rakkaaseen metsään rakennetaan. Monet perheet aikovat muuttaa alueelta, jos suunnitelma toteutetaan.

Terppa (ei varmistettu)

Ei kyse ole mistä tahansa metsästä, tämän alueen on kaupunki kaavoittanut virkistysalueeksi jo vuosikymmeniä sitten, ihan sama jos Keskuspuisto rakennettaisiin. Metsäalueella on ainakin yksi viikinkihauta ja kivipuutarha.
Rastilan leirintäalue rakennetaan tulevaisuudessa, pienelle alueelle sijoitetaan liian paljon asuntoja.
Metsä on lähiöasukkaiden tärkein virkistysalue.

Liika on liikaa (ei varmistettu)

Kyllä kaupungissakin asuvat haluavat hieman luontoa ympärilleen ja hienoa, että se on Helsingissä mahdollista. Ennemminkin pitäisi saada lisää työpaikkoja myös muualle Suomeen, etteivät pienet paikkakunnat autioituisi.

Woods (ei varmistettu)

Miksi talojen pitää nykyään olla merkillisiä kolmion muotoisia soikareita tai epämuodostuneita pyramideja kummallisine ulokkeineen? Ilmeisesti tällainen on jokaisen huippuarkkitehdiksi pyrkivän tavaramerkki nykyisin.

Talonmies (ei varmistettu)

Mihin unohtui Media-lukion rehtorin juhlalistalta se, että koulu on ollut myös Pohjois-Helsingin yläaste? Eikö nämä oppilaat ja opettajat olekaan tervetulleita 50-vuotisjuhlaan?

Entisen yläaste... (ei varmistettu)

Tuo jääkauden hioma Litorinameren rantakallio pirunpeltoineen on arvokas luonto- ja ulkoilualue vain kokonaisuutena. Meren pinnasta 25m kohoava silokallioalue siirtolohkareineen ja käkkärämäntyineen muistuttaa tunturimaisemaa.
Helsinki on sitoutunut Itämeren rantamaisemien suojeluun: ehdotettu rakennusalue rikkoisi yhtenäisen ulkoilu- ja luontoalueen ja näkyisi Viroon asti.
Vähät luontoalueet tulee säilyttää myäs siksi, että meitä asukkaita on täällä paljon.

Työmatkapyöräilijä (ei varmistettu)

Suunnitelma pohjautuu edelleen vanhentuneille lähtöoletuksille, sillä siinä ei ole otettu huomioon uusia tutkimustuloksia, jotka liittyvät esimerkiksi Meri-Rastilan metsän luontoarvoihin, metron kapasiteettiin ja ilmastonmuutoksen kaupungille aiheuttamiin tulvariskeihin. Arvokkaalle luontoalueelle rakentaminen on myös vastoin Helsingin kaupunginhallituksen 8.2.2010 hyväksymiä tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Uusi suunnitelma tuhoaa metsäaluetta huomattavasti laajemmalti kuin KSV julkisuuteen väittää. On myös valitettavaa, että arkkitehtien ammattimaisesti toteuttama OURCity-suunnitelma on uutisoitu kansalaisjärjestötyöksi.

Uusi tieto esiin (ei varmistettu)

Vain luontovihamielinen voi pitää tätä suunnitelmaa hyvänä. Helsingin kaupungilla on periaate, että luontoalueet säilytetään yhtenäisinä ja rannat jätetään kaikkien käyttöön. Missähän se periaate näkyy?

Terppa (ei varmistettu)

Ilmastako ne talot sinne alueelle pudotetaan vai miten suunnitelmaa pidetään metsää säästävänä? Tosi elämässä rakentaminen tapahtuu kaivinkonein ja dynamiitilla ja sen jälkeen luonto on kuin sodan jäljiltä. Näistä kuvista puuttuu tiet ja parkkipaikat.

Terppa (ei varmistettu)

Taloryhmä on tosiaan pudotettu metsään kuin taivaasta ilman kortteleihin ja rakentamiseen liittyvää infrastruktuuria. Silti havainnekuva keroo enemmän kuin tuhat sanaa.

Ei hyvä (ei varmistettu)

Mitä enemmän kaupungissa on asukkaita, sen enemmän myös virkistysalueille on tarvetta. Ja kun rakennetaan uusia asuinalueita, näiden asukkaat lisäävät olemassaolevien virkistysalueiden kulutusta. Helsinkiin mahtuu asukkaita Laajasalon öljysatamaan, Jätkä- ja Hernesaareen, Kalasatamaan ja Keski-Pasilaan, puhumattakaan Malmin lentokentästä ja Sipoolta otetuista alueista ilman että tarvitsee kajota arvokkaisiin metsiin niemellä, jossa asuu Porvoon verran ihmisiä.

Michael Perukangas (ei varmistettu)

Tämä uutinen on lähes kokonaan suoraan KSV:n tiedotteesta. Tällainen olisi lukijan kuluttajansuojan kannalta hyvä mainita jutun yhteydessä, ettei jäisi kuvaa, että kyse on puolueettomasta uutisoinnista. Käytännössähän tiedote on suunnitelman markkinointiesite.

On merirastilalaisille melko pieni lohtu, että lautakunnalle esitellään myös OURCity-vaihtoehtokaava, joka säilyttäisi metsän, kun myös sen osalta esittelyn hoitaa KSV. Olen ollut tilaisuudessa, jossa OURCity-suunnitelma esiteltiin KSV:n virallisen suunnitelman tehneelle Antti Varkemaalle. Olen kuullut Varkemaan kommentit vaihtoehtokaavasta ja myös OURCity-ryhmän arkkitehti Tristan Hughesin vastakommentit ja arvion virallisesta suunnitelmasta.

Lautakunnan tulisi tutustua vaihtoehtoiseen kaavaan Tristan Hughesin esittelemänä. Muuten se joutuu tekemään ratkaisunsa vajavaisista lähtökohdista, koska vaihtoehdon esittelee taho, joka on mahdollisimman jäävi.

Uusi tieto esiin (ei varmistettu)

"Houkutteleva sijainti meren, luonnon ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä antaa myös mahdollisuuden tasapainottaa asukasrakennetta ja monipuolistaa Meri-Rastilan vuokra-asuntovaltaista asuntokantaa uusilla omistus- ja asumisoikeusasunnoilla."

Asioita kirjoituspöydän ääressä pohtivasta tällainen alueen tilastollinen kohentaminen saattaa äkkiseltään näyttää hyvältä. Käytännössä suunnitelma tulisi kuitenkin lisänneeksi sekä Meri-Rastilan että koko Vuosaaren sisäistä sosiaalista eriytymistä, koska jälleen kerran ranta-alue varattaisiin yksittäiselle asukasryhmälle samalla kun muiden asumisen laatua huononnettaisiin.

Samalla tulisi muistaa, ettei asumismuoto sinänsä kerro mitään ihmisistä, ongelmia löytyy monenlaisista kodeista. Opettajien mukaan yksi haastavimmista lapsiryhmistä ovat taloudellisesti menestyjien lapset, jotka eivät saa riittävästi huomiota kiireisiltä vanhemmiltaan.

Keskimääräistä ... (ei varmistettu)

Nappiin osut:" jälleen kerran ranta-alue varattaisiin yksittäiselle asukasryhmälle samalla kun muiden asumisen laatua huononnettaisiin". Rakennettakoon nuo "omistus- ja asumisoikeusasunnot" metroradan ja Vuotien päälle, jolloin asumisympäristö paranee kaikilta, kun liikennemelu vähenee.

Työmatkapyöräilijä (ei varmistettu)

Metsä suojaa Meri-Rastilan asuinaluetta sillalta tulevalta melulta ja pienhiukkasilta. Jos rantaan rakennetaan, suoja menee ja kaikkein meluisinta ja likaisinta on juuri uudella asuinalueella.

TS (ei varmistettu)

Kyllä huomaa että suomalaiset ovat metsäläistä kanssaa. Miksihän nämä ihmiset eivät muuta kerralla maalle asumaan kun se metsä on niin tärkeää.

Takaisin puuhun (ei varmistettu)

Missähän siellä maalla on sitä metsää, käsittääkseni kyse on puupelloista. Asiaan perehtyneet tietävät, että Meri-Rastilan metsässä on huomattavia luontoarvoja. Jos ne menetetään, niitä ei saada koskaan takaisin.

Jokainen voi käydä katsomassa Meri-Rastilassa hotelli Vuorannan tuntumassa, mitä rakentaminen nykyään tarkoittaa. Hieno kallio palasina, kasa kivilouhetta puitten ympärillä. Samalla voi vilkaista itse hotellia. Se on noin 40 vuotta vanha, nykyisin suojelukohde, mutta ollut pari vuotta käyttämättömänä, koska taitaa olla jo korjauskelvoton. Eikä nykyrakentaminen ole sen parempaa. Miksi tuhota vanha kallio ja hieno metsä muutamien talojen takia, jotka kestävät vain kymmeniä vuosia?

Suomalaiset ovat öykkärikansaa, meillä rakentaminen on aina rikkomista. Mallia voisi ottaa vaikka Ruotsista. Siellä osataan vielä rakentaa maaston muotoon eikä räjäytetä kaikkea tasaiseksi.

Takaisin asiaan (ei varmistettu)

Kyllä varmaan moni muuttaisi jos siellä maalla niitä työpaikkoja olisi.. Kuitenkin täytyy vaan sopeutua tänne kaupunkiin ja metsät kuuluu myös näille alueille ehdottomasti.

minä vaan (ei varmistettu)

Aina emme ole öykkäröineet: 1900-luvun alkupuolen jugend arkkitehdit suunnittelivat rakennukset niin, että ne ikäänkuin kasvoivat maaperästä. Tällaisia huviloita on Vuorannassakin, mutta tällaista luonnon ja maiseman arvostusta on turha odottaa nykysuunittelijoilta: miten kukaan yhtään maisemasta ymmärtävä voi edes ehdottaa tuollaisen silokalliovaaran ja Litorinameren rantakivikon, pirunpellon, tuhoamista ?

Työmatkapyöräilijä (ei varmistettu)

Kyseessähän ei ole pelkkä metsä, vaan luonnontilainen merenranta! Tällaisen alueen virkistys- ja luontoarvot ovat niin korkealla, ettei Meri-Rastilan rantametsään saisi koskea sormellakaan! Kaikille alueen rakentamista kannattaville suosittelen kävelylenkkiä rannalla: maisemissa sielu lepää ja linnun laulu säestää liikkujaa. Uskomattoman upea paikka ja vielä Helsingissä.

Järkyttävää että lehti julkaisee muka omana juttunaan rakennusliikkeen mainostekstin. Tähän kaipaisin kommenttia toimittajalta. Ei ole ihan puolueetonta journalistiikkaa tällainen.

Rantametsä (ei varmistettu)

Ainoa paikka Itäkeskuksen lähellä jossa voi metsässä kaikessa rauhassa kävellä ja juosta, ei taloja eikä puistoja lähellä eikä näköetäisyyden päässä häiritsemässä. Pitääkö tämäkin pieni virkistäytymis ylellisyys hävittää kerrostaloasukkailta, (myös muiltakin metsän käyttäjiltä), joilla ei omaa pihaa missä olla ja jotka olemme muuten pakokaasujen ja muiden kaupungin saasteiden keskellä päivittäin. Siellä metsässä voi vastavuoroisesti hengittää raikasta ilmaa ja olla aivan omissa oloissaan. Itse käyn lähes päivittäin metsässä lenkillä ja tuskin siellä enää sen jälkeen viitsii käydä jos sinne taloja rakennetaan.

minä vaan (ei varmistettu)

Havainnekuva koko Meri-Rastilan / Ramsinniemen niemekkeestä valehtelee törkeästi.

Näyttä siltä kuin olisi pelkkää metsää johon rakennetaan vähän uuttaa. Kuvaan pitää lisätä koko Verkkotien ja Katiskatien asuntoalueet, rantahotelleineen ja uusine suunniteltuine rivitaloalueineen Silloin kuva "metsäisestä vihreästä saarekkeesta" muuttuukin ja kyseessä onkin "asuntoalue jossa talojen välissä on vähän metsää".

Kuvan "vihreässä metsässä" asuu jo nyt paljon ihmisiä!

Purkki (ei varmistettu)

Osallistu keskusteluun