Tapaninvainion tonttikiistassa oikaisuvaatimus

Joukko Tapaninvainion asukkaita vaatii kumottavaksi päätöstä, joka on tehty Uimarannantie 8:n tontin varaamiseksi mielenterveyskuntoutujien palvelutalolle.

Oikaisuvaatimuksessaan asukkaat katsovat, että palvelutalohanke on valmisteltu virheellisesti kaupungin osalta. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että menettelyvirheet korjataan ja että sosiaalitoimi arvioi Tapaninvainion palvelutarpeen uudelleen käyttämällä tuoreita väestöennusteita.

Asukkaiden mielestä tontille pitäisi rakentaa korttelitalo, jossa olisi päiväkoti ja kunnollinen koulu.

Nimettömänä pysyvän asukkaan mukaan sosiaalivirasto menetteli virheellisesti, koska se ei vienyt Esperi Care Oy:n tonttivaraushakemusta sosiaalilautakunnan käsittelyyn.

– Sosiaalitoimen johtosäännössä on määritelty lautakunnan ja viraston välinen tehtävänjako. Johtosäännön mukaan Uimarannantie 8 on hanke, joka olisi edellyttänyt sosiaalilautakunnan hyväksynnän. Viraston kirjaamon mukaan lautakunta ei ole edes käsitellyt asiaa. Sosiaalivirasto on siis ylittänyt toimivaltansa, asukas kertoo.

Oikaisuvaatimus on toimitettu kaupunginhallitukselle, kiinteistölautakunnalle ja sosiaalivirastolle.

Written by:

Jani Jakonen

Ota yhteyttä