Munkkivuoreen suunnitellaan ratikkaa

Kaupunki haluaa laajentaa ratikkareittiverkoston Munkkivuoreen.

Hemmo Rättyä

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja HSL tutkivat mahdollisuuksia rakentaa keskustan ja Munkkivuoren välille raitiotie. Asiaan liittyen järjestettiin Munkinseudun asukkaille suunnattu nettikysely. Siihen vastasi lähes 700 alueen asukasta ja työssäkävijää.

Pääsääntöisesti uutta raitiotielinjaa pidettiin hyvänä asiana mutta monilla vastaajilla oli myös huoli rauhallisena ja turvallisena pidetyn Munkkivuoren keskellä olevan Ulvilanpuiston kohtalosta. Munkkivuoren raitiotielinjan selvittämisen taustalla on bussilinjojen 14 ja 18 suuret matkustajamäärät ja niiden ruuhkaisuudesta ja aikatauluongelmista jatkuvasti saatava palaute.

 Keskustasta Munkkivuoreen tultaessa vaihtoehtoisia reittejä on ollut kaksi. Toinen menisi Huopalahdentietä ja toinen Munkkiniemen puistotien ja Laajalahdentien kautta.  Huopalahdentietä kyselyn vastaajat perustelivat nopeudella ja häiriöiden keskittymisellä jo vilkkaasti liikennöidylle väylälle. Laajalahdentien etuina nähtiin taas se, että se palvelisi paremmin suurempaa matkustajajoukkoa, yhdistäisi paremmin Munkkiniemen ja Munkkivuoren toisiinsa ja helpottaisi alueen palveluiden saavutettavuutta.

Laajalahdentien ongelmina nähtiin liikenneturvallisuuskysymykset ja häiriöt asunnoille sekä Laajalahdenaukion luonteen muuttuminen.

 Mitä pitemmälle Munkkivuoren ostoskeskuksesta reitti menee Ulvilanpuistoon päin, sitä kriittisemmäksi asukkaiden vastaukset muuttuvat. Talinrantaan asti raitiotien jatkamisella on omat kannattajansa mutta linjauksen kyseenalaistajia myös on.

 Asukaskyselyn tuloksia ja muita raitiotien suunnitteluun liittyviä kysymyksiä käsitellään asukasillassa keskiviikkona 9. toukokuuta kello 18–20 Munkkivuoren seurakuntasalissa, Raumantie 3.

 Selvitysten valmistuttua kaupunginhallitus päättää, jatketaanko uuden linjan suunnittelua. Suunnittelutyö jatkuisi yleis- ja hankesuunnittelulla. Kaupunginvaltuusto voisi päättää raitiotien toteuttamisesta aikaisintaan 2016, minkä jälkeen voidaan tarvita vielä asemakaavamuutoksia ennen kuin rakentaminen voisi alkaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ratikat kulkisivat Munkkivuoreen aikaisintaan 2020-luvun alkupuolella.

Written by:

Ota yhteyttä