Piilota X Palauta

Maahanmuuttajalasten kielen kehitys vaarassa

Paikalliset 4 Kommentoi

Maahanmuuttajataustaisten lasten suuri määrä päiväkodeissa ja kouluissa on muodostunut ongelmaksi heidän suomen kielen oppimisensa kannalta.

Joissakin ryhmissä on käytännössä liian vähän suomenkielisiä lapsia.

– Tarvittaisiin enemmän suomenkielisiä lapsia puhumaan sitä suomea, että se tukisi ulkomaalaistaustaisten kielen kehittymistä, toteaa Kontulan päiväkodin esikouluryhmän lastentarhanopettaja Leena Mankinen.

Yrityksenä vastata kielen oppimisen haasteisiin kaupunki on käynnistänyt maahanmuuttajien kieltä, oppimista ja osallisuutta edistävän Ota koppi -ohjelman. Hanke starttaa kouluissa ja päiväkodeissa syksyllä.

Ota koppi -hanke

Hanke on osa Osallisena Suomessa -hankekokonaisuutta. Sen tarkoitus on tukea maahanmuuttajataustaisen lasten kielen oppimista,

Ota koppi on päivähoidon, alkuopetuksen ja neuvolatyön yhteishanke.

Hankkeelle on ilmeinen tilaus: Helsingin päivähoidossa on lapsia noin 90 eri kieliryhmästä.

Hanke on käynnistynyt syksyllä 2011 ja päättyy ensi vuonna.

Hankkeen aikana luodut toimintamuodot jäävät osaksi päivähoidon ja koulun arkea. Niitä on tarkoitus levittää myös muualle Suomeen.

Monet suomenkielisten lasten vanhemmat ovat puolestaan huolissaan omien lastensa kielen kehittymisestä. Heidän pelkonaan on, että kielten sekamelskassa kärsivät myös suomea äidinkielenään puhuvien kielen kehitys.

Ota koppi -hankkeen väki ei näe tällaista vaaraa.

– Suomea äidinkielenään puhuvat lapset yleensä saavat koulussa riittävästi tukea kielen kehitykseen. Ei-suomenkieliset sen sijaan tarvitsisivat usein enemmän tukea, Kontulan ala-asteen suomi toisena kielenä opettaja Elli Saari toteaa.

Ota koppi -hanke hyödyttää joka tapauksessa kaikkia lapsia.

Tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisia lapsia on 15 prosenttia päivähoitolapsista. Kymmenessä vuodessa määrän ennustetaan nousevan 25 prosenttiin.

Peruskoulun alaluokilla vastaava luku on 16,5. Vuoteen 2020 mennessä määrän arvioidaan nousevan 22 prosenttiin.

Tulevaisuudessa haasteet tulevat siis vain lisääntymään.

Ongelmaan on tarkoitus tarttua muun muassa leikin avulla.

– Leikkiä ei saa missään nimessä unohtaa koululaistenkaan kohdalla, korostaa henkilökuntaa kouluttava kielipedagogi Mallu Westerlund.

– Myös aikuiset ovat aloittavat uuden kielen kanssa nollavuodesta, siksi uuden kielen opettelu pitäisi aloittaa laulun, leikin ja rytmin kanssa.

Leikki on paitsi väline lasten sosiaalisen itsetunnon kasvattamiseen, myös keino opettaa erilaisia asioita.

Se mikä on lapsille leikkiä, on päiväkodin ja koulun henkilökunnalle täyttä työtä.

– Hoitajien ja opettajien pitää olla tietoisia siitä, miten he voivat erilaisten leikkien ja pelien yhteydessä laajentaa lasten sanavarastoa, opettaa esimerkiksi värejä tai vaikkapa käsitteitä alapuolella ja yläpuolella, päivähoidon kehittämiskonsultti Nina Onufriew sanoo.

Todistakaa toisin!
Kommentti

Nielin itsekin hetkellisesti urputtajavanhempien näkökannan, jonka mukaan meidän pikkupilttimme ovat jälleen kerran vaarassa. Tai tarkemmin ottaen, että heidän kielen kehittymisensä on nyt vaakalaudalla.

Myönnän siis lähteneeni tekemään oheista juttua aavistuksen haastavalla asenteella: todistakaa toisin!

Nyt hävettää. Valtakielistä hölinää tulee joka tuutista. Mikäli suomenkielisellä lapsella on ongelmia äidinkielen oppimisessa, on syy jossakin vallan muualla kuin päiväkodit ja koulut vallanneissa ei-suomenkielisissä lapsissa.

Jos huolettaa, viettäkää vaikka enemmän aikaa niiden lastenne kanssa, puhukaa ja lukekaa kirjoja.

4 kommenttia Kommentoi
Käyttäjän Marjaana Varmavuori kuva
Marjaana Varmavuori

Kommentit

13.5.2012 12:08

15% verran maahanmuuttajalapsia ei jakaudu tasaisesti eri päiväkoteihin. Olen työskennellyt päiväkotiryhmissä, joissa saattaa olla vain muutama virheettömästi suomea äidinkielenään puhuvaa ja loput 20 maailman eri kieliä puhuvia (joukossa vielä pari r- ym. puheongelmaista). Siinä on opettajallakin haastetta löytää kieli millä kommunikoida, sillä opeteltavana on myös päiväkodin toimintakulttuuri ja suomalaisen tapakulttuuri. Kotona jokaisella on vielä omat kulttuurinsa ja kielensä ja kaksikielisissä perheissä vielä tuplat, joten siinä on pienellä ihmisellä opeteltavaa ja luovimista.

Ns. ennenvanhaa lapsi, jolla oli ongelmia kielellisessä kehityksessä oli kahden paikalla, mutta aivan ummikkona tuleva lapsi tulee nykyään yhden paikalle. Aikuisia ryhmässä on 3-4.

Kerran tulin ryhmään, jossa jouduin korjaamaan lasten ääntämystä ja sanojen taivuttelua usein, kunnes oma opettaja tuli paikalle ja hän osoittautui myös muulta kielialueelta tulleeksi. Tämäkin on arkea päiväkodissa.

Toimittaja voisi hieman hahmottaa asiaa käytännön kannalta, eikä valmiiksi asettua tanaan suomalaisia perheitä vastaan. Kyse on pohjimmiltaan suurten ryhmäkokojen tuomista ongelmista eli päättäjistä ja rahasta. Kielen ja puheen oppiminen on tärkeä asia kenelle tahansa.

14.5.2012 20:55

"tulevaisuudessa haasteet tulevat siis vain lisääntymään"

Vuonna 2012 nämä ovat muuttuneet haasteiksi. Kaikkihan tietävät, että haaste on eufemismi ongelmalle. Vielä 2009 puhuttiin rikkaudesta ja voimavarasta.

Koettakaa jo päättää kummasta on kyse: rikkaudesta vai ongelmasta.

15.5.2012 10:41

Juttu itsessään on ihan hyvä ja siinä tuodaan esiin ongelmia, joita jokainen normaalilla aivotoiminnalla varustettu aikuinen ymmärtää syntyvän, jos lapsiryhmästä lähemmäs puolella on olematon suomen kielen taito, mutta mikä ihmeen purkaus tuo alalaatikko oikein on.

Ilmeisesti kognitiivinen dissonanssi on niin suurta, että ainoa tapa selvitä on tuottaa tuollainen jäsentymätön ajatuksellinen oksennus.

15.5.2012 12:56

Oppiminen helpottuisi, jos esimerkiksi somalilapsille opetettaisiin somalin kieltä Somaliassa, eikä suomea Helsingissä. Kohta eivät koulussa opi suomalaisetkaan lapset.

Osallistu keskusteluun

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
  • Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
  • Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
  • Älä levitä huhuja tai valheita.
  • Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
  • Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
  • Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
  • Älä mainosta.
  • Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.