Uusi laki uhkaa lopettaa parkkisakkobisneksen

Jussi Nieminen on ilahtunut, jos yksityiset parkkifirmat lopettavat toimintansa. - Laitan boikottiin yritykset, joiden pihalla valvontaa on, hän tuumailee.

Anton Soinne

Yksityisiä pysäköintivalvontafirmoja edustavan Suomen pysäköintialan liiton puheenjohtaja Juha Sirelius ei ole heittämässä kirvestä kaivoon, vaikka uusi lakiluonnos uhkaa vakavasti yksityistä parkkisakkobisnestä.

Oikeusministeriön lakiluonnoksen mukaan yksityiset valvontayritykset eivät enää voisi määrätä maksua väärin pysäköidylle ajoneuvolle. Yksityiset yritykset voisivat jatkossa vain luvanvaraisesti avustaa viranomaisia eli poliisia tai kunnan pysäköinninvalvojaa. Parkkisakoista kertyvät rahat menisivät kunnan tai valtion kassaan.

– Olemme tyytyväisiä, koska luonnoksessa on todettu, ettei kunnallinen pysäköinninvalvonta ole riittävää. Yksityiselle bisnekselle on siis löydetty tarve. Luvanvaraisuus toisi selkeyttä alalle, vaikka mistään kaaoksesta ei nytkään voi puhua. Esimerkiksi meidän firmalle tuli tosi vähän eli alle kymmenen tapausta, jotka menivät valituskierrokselle asti viime kalenterivuoden aikana, selvittää Sirelius, joka työskentelee yksityistä ParkCom-firmaa pyörittävän Q-Park Finlandin toimitusjohtajana.

Sirelius harmittelee, että yksityiset valvontayritykset ovat kärsineet kielteisestä julkisuuskuvasta. Hänen mukaansa julkisuudessa ääneen pääsevät yleensä ne, jotka ovat saaneet maksuja.

– Ei ole kyselty mitään yrityksiltä tai sellaisilta pysäköijiltä, jotka ovat hyötyneet vapautuneista pysäköintipaikoista. Ei tällä alalla toimiminen ole missään nimessä mikään kultakaivos tai jackpot. Vuonna 2010 moni alan yritys teki tappiota, hän tähdentää.

Suomen pysäköintialan liittoon kuuluu 13 yksityistä yritystä. Yhteensä alalla toimii Sireliuksen arvion mukaan 30–40 yritystä, jotka työllistävät satoja ihmisiä.

Sirelius sanoo ihmettelevänsä, miten poliisi ja kunnalliset pysäköinninvalvojat selviäisivät työstään tulevaisuudessa, kun niillä ei nytkään ole riittävästi resursseja kattavaan pysäköinninvalvontaan.

– Uskon, että Suomesta löytyy fiksuja päättäjiä, jotka ymmärtävät tilanteen. Jos asiassa tehdään hölmö päätös, pysäköintiongelmat ja anarkia lisääntyvät ja pelastustiet ovat tukossa, hän arvelee.

Jos nyt valmistunut lakiluonnos toteutuu sellaisenaan, yksityiset parkkifirmat voivat Sireliuksen mukaan ryhtyä avustamaan viranomaisia.

– Kaikki riippuu siitä, päästäänkö sopimukseen ja millaiseksi tulonjako tässä tapauksessa muodostuu.

Written by:

Oskari Lehto

Ota yhteyttä

Kommentit

Kommentit

Oy ParkCom Ab huijasi KKO:ta maanomistajien / haltijoiden tekemäksi sopimukseksi. Helsingin kaupunkia maanomistajana ohjaa maanvuokralaki Jakomäen Kiinteistö Oy:ssä.

1 LUKU Yleiset säännökset
1 § Sopimukseen, jolla kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle määräsuuruista maksua vastaan, on sovellettava, mitä tässä laissa säädetään.

3 § Kirjallisesti tehtävään vuokrasopimukseen on otettava kaikki sopimusehdot. Ehto, jota ei ole sopimukseen otettu, on mitätön. Sopimusehdon muutos tai lisäys ja vuokraoikeuden siirto on myös tehtävä kirjallisesti.

Jakomäen Kiinteistöt Oy:llä isännöitsijöineen ei ole maankäyttöoikedellisia oikeuksia maanomistajan (Helsingin kaupungin) nimissä muuttaa maanomistajan ja -haltijan välisiä sopimusehtoja järjestyssääntöineen. Ks. laki alla.

6 § Vuokra-alueen tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty, jollei toisin ole sovittu. Vuokraoikeuden siirrosta eräissä tapauksissa säädetään jäljempänä.

20 d § (17.12.2010/1140)
Vuokralaiselle 19, 20, 20 a tai 20 c §:n mukaan kuuluvia oikeuksia rajoittava sopimusehto on mitätön.

5 LUKU Muu maanvuokra
72 § Milloin kiinteistö tai alue anetaan vuokralle käytettäväksi muuhun kuin 2–4 luvussa mainittuun tarkoitukseen, on sellaiseen maanvuokraan sovellettava tämän sekä 1, 6 ja 7 luvun säännöksiä.

I OSA
YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN JA OSAKKEET
1 LUKU Osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen
7 § Yhdenvertaisuus
Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

9 § Tahdonvaltaisuus
Osakkeenomistajat voivat yhtiöjärjestyksessä määrätä yhtiön toiminnasta. Yhtiöjärjestykseen ei voida ottaa määräystä, joka on tämän lain tai muun lain pakottavan säännöksen taikka hyvän tavan vastainen.

Myös perustuslain 1 luku, 2 §, jossa todetaan, että "kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia". Suomen lain ulkopuoliset parkkifirmathan ovat sanan täydessä merkityksessä julkisia toimijoita yleisillä liikennealueilla. Samoin asukkaiden yksityisalueella olevat pihat kuuluvat kotirauhan suojaamiin paikkoihin.

24 LUKU (9.6.2000/531) Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta
11 § (9.6.2000/531) Määritelmä
Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.

Toisaalta parkkifirmojen yksipuolisesti itse asettamia ehtokylttien aitous mahdotonta tunnistaa, sillä maanomistajan logo tms. tunniste yhteystietoineen puuttuu.

Kiinteistöyhtiön ja parkkifirmojen vehkeilystä kannattaa aina tehdä kantelu maanomistajille, jolloin he voivat vaihtaa kiinteistöyhtiön henkilökunnan isännöitsijöineen kiinteistöalan ammattilaisten käsiin.

vielavirtaa10 (ei varmistettu)

Osallistu keskusteluun