HBL: Iso osa alaikäisistä on FB:ssa

Yli puolet pääkaupunkiseudun viidesluokkalaisista on Facebookissa, vaikka sen ikäraja on 13 vuotta. Hufvudstadsbladetin kyselyyn vastasi 101 peruskoululaista viidestä ruotsinkielisestä ala-asteen koulusta. Heistä 61 oli Facebookissa.

”Kaikki kaverit ovat siellä ja vanhempani antoivat minulle luvan” , yksi vastaaja perusteli. Mukana oloa perusteltiin myös sillä, että kaverit asuvat kaukana.

Kaikki eivät halua kertoa tekemisistään ja menemisistään suurelle joukolle. Ei-vastanneet kertovat lähettävänsä ystävilleen sähköpostia tai tapaavansa näitä kasvokkain.

Tuoreen selvityksen mukaan viidennes suomalaislapsista valehtelee ikänsä voidakseen avata Facebook-tilin. Maailmalla 7,5 miljoonalla alle 13-vuotiaalla on profiili sosiaalisessa mediassa.

Kommentit

FB:SSÄ ?????
Tänään oli kirjoitus HBL:ssä ja 22 v tyttäreni luki lehteä ja sanoi että voi vitsi.
FB tarkoitti artikkelissa , Finlands bank ja hän luki lyhenteestä facebook.
Kuulema tyttäreni ikäkategoriassa puhutaan FB:stä facebookin yhteyydessä. Eli sama lyhenne :) mutta eri tarkoitusperä.

mie 69