Liikenteessä kuolee eniten yli 65-vuotiaita

Hämeentien ja Viidennen linjan risteys on yksi vaarallisimmista paikoista jalankulkijalle.

Vera Miettinen

Liikenneonnettomuuksissa kuolevista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä puolet on yli 65-vuotiaita. Koko Suomen kattava tieto käy ilmi Tilastokeskuksen liikenneonnettomuustilastoista.

– Onnettomuuksien seuraukset ovat kohtalokkaammat vanhuksilla, koska iäkkään keho on hauraampi kuin nuoren, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna toteaa.

Liikenneturvan mukaan läheskään kaikki onnettomuudet eivät kuitenkaan näy papereissa. Vain noin 20 prosentista saadaan tieto tilastointia varten.

– Pienet onnettomuudet eivät päädy tilastoon ollenkaan, Tavaststjerna kertoo.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lisäksi loukkaantuneistakin uhreista suuri osa on yli 65-vuotiaita.

– Iän myötä reaktionopeus pitenee, kun näkö ja kuulo heikkenevät. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että nämä syyt olisivat onnettomuuden taustalla.

Myös sairaudet – tai niihin määrätty lääkitys – voivat selittää ikäihmisten liikenneturmia.

– Jos lääke aiheuttaa huimausta, voisi olla viisaampaa pysyä poissa liikenteestä, Tavaststjerna muistuttaa.

Helsingin kaupungin mukaan keskustassa on neljä paikkaa, jotka ovat jalankulkijoille vaarallisimpia.

– Viime vuoden aikana Simonkadun ja Yrjönkadun risteyksessä tapahtui kolme onnettomuutta. Hämeentien ja Viidennen linjan sekä Uudenmaankadun ja Annankadun risteyksessä sattui yhteensä neljä tapaturmaa. Kaisaniemenkadun ja Puutarhakadun risteyksessä sattui yksi onnettomuus. Luvut saattavat tuntua pieniltä, mutta verrattuna muihin Helsingin risteyksiin, ne ovat hälyttävän suuret, liikennesuunnittelija Hanna Strömmer kertoo.

Vaarallisten risteyksien onnettomuuksissa on ollut yksi yhteinen tekijä.

– Jalankulkija on kävellyt tai juossut päin punaista, Srömmer kertoo.

Suurimmat riskipaikat ovat ratikka- tai bussipysäkin lähellä olevat risteykset tai suojatiet. Punaisten valojen aikana on havaittavissa myös ”ketjureaktiota”.

– Kun yksi lähtee ylittämään, niin muut tulevat perässä. Jos punaisia päin on pakko mennä, pitäisi ensin katsoa, ketä muita siinä vieressä on. Iäkkäät ihmiset eivät välttämättä edes näe, mikä valo on päällä ja seuraavat sen takia muiden esimerkkiä.

Strömmer kuitenkin muistuttaa, että autoilijoidenkin käyttäytymisellä on paljon merkitystä.

– Kun keskustan rajoituksia tiputettiin 30–40 kilometrin tuntinopeuteen, liikenneturmatkin vähenivät.

Kuolonuhrit Helsingissä

Liikenteessä kuolee vuosittain noin kymmenen jalankulkijaa.

Helsingissä on yhteensä 5000 risteystä, joista neljässä sattuu eniten jalankulkijoiden ja auton törmäyksiä.

Vuosina 2002–2006 kuolonuhreja oli keskimäärin kuusi vuodessa.

Vuosina 2007–2011 liikenteessä kuoli vuosittain keskimäärin neljä jalankulkijaa.

Vuonna 1967 Helsingin liikenne vaati 54 kuolonuhria. 2009 uhreja oli kolme.

Lähde: Helsingin kaupunki

Kommentit

Otsikko on aivan päin per*****. Eikö liikennekuolemien määrä ole aivan eri asia kuin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemien määrä. Kait liikennekuolemiin lasketaan myös auto-onnettemuudessa kuolleet

Virheellistä uutisointia

Iäkkäitä, tuottamattomia ihmisiä on hyvä apuharventaa väestöstä. Heidän kuolemansa on kuitenkin vain yleensä heidän omaisilleen tragedia, ei laajemmin, ja joitakuita iäkkäitä eivät edes omaiset jää kaipaamaan ollenkaan. Mutta yleiset hyödyt ovat käytännössä aina suuret: eläkekulut vähenevät, terveysmenot vähenevät, ja usein yksi asunto vapautuu toisten käyttöön.

Olisikin siis syytä rohkaista iäkkäitä, tuottamattomia ihmisiä rohkeaan käytökseen liikenteessä. Vaikkapa liikennesolmuissa joissa liikkuu suurta kalustoa kuten rekkoja ja junia. Heille voi olla hetkellistä riemua tietoisuus omasta rohkeudesta. Rohkeuden kokeminen onkin hieno viimeinen elämys jonka voimme tarjota vanhuksille.

Heikki----