Helsingin seudulle tulossa 12–13 000 uutta asuntoa vuosittain

Helsingin seudun asuntotuotantotavoitteeksi asetetaan 12 000–13 000 asunnon rakentaminen vuosittain, lukee MAL-aiesopimuksessa.

– Kohtuuhintaisia asuntoja täytyy saada lisää ihan tavallisille pieni- ja keskituloisille työssäkävijöille, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru sanoo.

Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille 2012–2015 allekirjoitettiin 20. kesäkuuta. Aiesopimuksella tuetaan kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin seudun kuntien lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin seudun liikenne (HSL). MAL-aiesopimus liitteineen on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Written by:

Ota yhteyttä