Liikenneturva: Valtaosa kuljettajista vähättelee ylinopeuttaan

Entistä harvempi suomalainen haluaa maanteille lisää automaattista ylinopeusvalvontaa.

Päivi Tuovinen

Suomalaisten suhtautuminen ylinopeuksiin on höllentynyt viime vuosina, kertoo Liikenneturvan tuore kysely. Suhtautuminen ylinopeutta ajamiseen on myös hyvin kaksijakoista. Suurten ylinopeuksien riskit tiedostetaan ja nopeusvalvontaa kannatetaan, mutta samaan aikaan huomattavan moni kuljettaja katsoo, ettei oma ylinopeus ole paheksuttavaa.

Merkille pantavaa on myös, että samaan aikaan, kun asenteet höllentyvät, yleisen kaahaamisen koetaan lisääntyneen teillä.

Liikenneturvan kyselyn mukaan joka toinen suomalainen kannattaa nyt nopeusrajoitusten alentamista. Neljä kymmenestä haluaa lisää kameravalvontaa ja lähes yhtä moni koventaisi ylinopeudesta annettavia rangaistuksia.

Toisaalta lähes puolet on sitä mieltä, että liikenteen rytmin noudattaminen on tärkeämpää kuin nopeusrajoitusten mukaan ajaminen.

– Suomalaiset tiedostavat suurten ylinopeuksien riskit, mutta ylinopeutta ei paheksuta samassa määrin kuin muita liikennerikkomuksia, sanoo Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Vain viisi prosenttia autoilijoista ei oman kertomansa mukaan aja lainkaan ylinopeutta.

Ylinopeudet ovat yleisimpiä maanteillä, joilla joka neljäs kuljettaja sanoo ajavansa ylinopeutta vähintään melko usein. Taajamissa melko usein ylinopeutta ajaa joka kuudes.

Asenteiden kaksinaisuudesta kertoo, että suurin osa kuljettajista kieltää kaahaavansa.

– Ylinopeudella ajamista ei pidetä kaahaamisena, ainakaan omalla kohdalla. Vaikka lähes kaikki kuljettajat kertovat ylittävänsä nopeusrajoituksia, yli puolet sanoo, ettei itse lainkaan kaahaa.

Liikenneturva on selvittänyt suomalaisten suhtautumista ylinopeuksiin useana vuonna. Uusinta tutkimusta varten haastateltiin joulukuun lopulla 1 426 kansalaista.

Asenteiden höllentymisestä kertoo se, että automaattivalvonnan lisäämisen kannatus on laskenut neljässä vuodessa 14 prosenttiyksiköllä ja ylinopeusrangaistusten koventamisen kannatus 19 prosenttiyksiköllä.

 Syksyllä 2009 poliisi yhdenmukaisti ja kiristi puuttumiskynnystä ylinopeuksiin. Tämän seurauksena keskinopeudet ovat laskeneet jonkin verran ja erityisesti suuret ylinopeudet ovat vähentyneet.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan ylinopeus tai liian suuri tilannenopeus on noin joka toisen kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden taustalla.

Usein ylinopeus yhdistyy rattijuopumukseen tai turvavyön käyttämättä jättämiseen.

Noin kolmasosa kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista sattuu kesäkuukausien aikana.

Written by:

Mikko Välimaa

Ota yhteyttä