Otaniemen ydinreaktori lakkautetaan

Otaniemen ydinreaktorin toiminta loppuu pian. Erikoistutkija Petri Kotiluoto on työskennellyt 50-vuotiaan reaktorin parissa jo pitkään.

Päivi Tuovinen

Teknologian tutkimuskeskus VTT on päättänyt lopettaa Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -ydinreaktorin toiminnan. Se ajetaan alas niin pian kuin se on teknisesti ja lainsäädännöllisesti mahdollista.

Reaktoria on käytetty 50 vuoden ajan tutkimukseen, opetukseen, isotooppituotantoon sekä syöpähoitoihin. Viime vuosina se on tuottanut sädehoitopalvelua kaulan ja pään alueen syöpiä sairastaville.

Reaktorin ylläpito on aiheuttanut VTT:lle usean viime vuoden ajan merkittävän taloudellisen rasitteen. VTT on esittänyt, että palveluiden ostajat maksaisivat jatkossa reaktorin toiminnasta syntyvät kustannukset. Ulkopuolisilta tahoilta ei ole kuitenkaan saatu rahoitukseen ja palveluiden ostoon liittyvää taloudellista sitoutumista.

Säteilytyspalveluiden tuottaminen ei ole VTT:n perustoimintaa, eikä sädehoitopalveluiden jatkaminen nykyisessä laajuudessaan ole taloudellisesti mahdollista. VTT:llä ei ole myöskään omia strategisia teknologisia kehityshankkeita, jotka edellyttäisivät reaktorin käytön jatkamista.

Boorineutronisädehoito on tällä hetkellä keskeytetty hoitotoiminnan organisoinnista vastanneen Boneca Oy:n ajauduttua konkurssiin tammikuussa 2012. Boneca Oy:n omistivat VTT, HYKS Instituutti ja Sitra. VTT on käynyt neuvotteluja toiminnan jatkamisesta usean eri tahon kanssa, mutta sopivaa toimijaa ei ole löytynyt.

Otaniemen tutkimusreaktori oli Suomen ensimmäinen ydinreaktori ja se käynnistettiin maaliskuussa 1962. Hallinnollisesti reaktori siirtyi TKK:lta VTT:lle vuonna 1972. VTT:lle on myönnetty vuoteen 2023 saakka käyttölupa, jota ei kuitenkaan voida siirtää muille.

Kommentit

tänään viimeksi ollut eduskunta sivulla presidentti niinistön hallitus jäsenten ydinenergia konsernien vastuun välttelystä vakuutus yhtiöillä keinotellen vastuu asioita tapaturmien korvaus asioiden eu alueen ja suomen.

toope

Maksaako ydinenergiatuotanto tai kemianteollisuus saasteistansa täyttä korvausta?
Mikä taho maksaa energiasäästölampuista vapautuvan elohopean haitoista korvaukset?

kuka korvaa?

Muistaakseni nykylain mukaan sähkölaitteiden, mukaanlukien lamput, kierrätyksestä ja sen kuluista vastaa valmistaja. Tästä syystä sähkölaitteet myös pitäisi saada ilmaiseksi kierrätykseen uutta ostettaessa. Se, vastaako valmistajan kierrätysmaksu elohopean ja muiden raskasmetallien aiheuttamia haittoja, on sitten eri asia

Jarkko Pietikäinen

connex-veolia konsernikin hankki länsiväylä sivulla kertomansa mukaan ihmis ystävällisen solar linja auton puhtaamman ilman ja säästeliäisyydestä

toope