Kysely: Suurituloisia ei kierrätys innosta

Suurituloiset ovat selvästi haluttomampia kierrättämään kuin pienituloiset.

Matilda Isohella

Jätteiden kierrätys ja ympäristön kuormittamisen vähentäminen kiinnostaa selvästi enemmän pieni- kuin suurituloisia. Tulos selviää Biolanin TNS Gallupilla teettämästä tuoreesta tutkimuksesta, johon vastasi yli 1 000 suomalaista rivi- ja omakotiasujaa. Vastaajat olivat 35—69-vuotiaita.

Pienituloisista, eli alle 30 000 euroa vuodessa tienaavista, kierrätti 60 prosenttia aina kun se on mahdollista. Kierrätysinto laskee, kun tulot kasvavat. Keskituloisista, eli enintään 50 000 euroa vuodessa tienaavista, enää 50 prosenttia ja suurituloisista, eli yli 50 000 euroa ansaitsevista, 46 prosenttia kierrätti aina kun se on mahdollista.

Myös asenteissa ilmeni merkittäviä eroja. Pienituloiset halusivat selvästi useammin vähentää ympäristön kuormittamista omilla valinnoillaan. Kun suurituloisista vain 17 prosenttia ilmoitti haluavansa vähentää ympäristön kuormittamista omilla valinnoillaan, oli pienituloisten vastaava osuus 30 prosenttia.

Samanlaisia eroja syntyi myös eri ikäluokkien välille. Nuorimmat kyselyyn vastanneista, eli 35—45-vuotiaat, olivat selvästi haluttomampia kierrättämään ja vähentämään omilla valinnoillaan ympäristön kuormittamista. Kierrätys ja huoli ympäristön kuormittamisesta oli yleisempää 56—69-vuotiaiden keskuudessa.

– Ekologisuus ja eettiset valinnat ohjaavat meitä kuluttajia entistä vahvemmin. Luonnonmukaisuus ja kestävä kehitys omissa valinnoissaan on kasvava trendi kokonaisuudessaan, vaikka eroja eri ikä- ja tuloluokkien välillä vielä näkyykin, toteaa Biolanin markkinointijohtaja Timo Huhtamäki.

– Vielä on kuitenkin huimasti parannettavaa sekä tahtotilassa, että ihan käytännön toiminnassa, hän lisää.

Written by:

Ota yhteyttä