Jokerilinjasta Paloheinässä asukastilaisuus

Rakennusvirasto laatii katusuunnitelmaa Kuusmiehentielle, jossa tulee kulkemaan joukkoliikenteen runkolinja Jokeri 2. Jokeri 2 -linjalle rakennetaan oma Kuusmiehentiestä erotettu katuosa kadun pohjoisreunalle. Aluksi Jokeri 2 -linjaa liikennöidään busseilla, myöhemmin tulevaisuudessa mahdollisesti raideliikenteellä.

 Suunnitelmaluonnos esitellään 9. elokuuta kello 18–19 Paloheinä Golfin tiloissa, Kuusmiehentie 13. Luonnokseen voi tutustua myös 1.–12. elokuuta rakennusviraston verkkosivuilla osoitteessa www.hkr.hel.fi/suunnitelmat ja asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9).

Written by:

Ota yhteyttä