Älämölöä kilometrirahoista

Älämölö verottomien kilometrikorvausten leikkauksista on juuri sitä, mitä poliittinen päätöksenteko kaipaa. Tarvitaan itkua ja hammastenkiristystä muusta kuin suurista päätöksistä.

Verottomia kilometrirahoja maksetaan 730 000 henkilölle, joista alle 40 000 ajaa työajoa enemmän kuin 15 000 kilometriä vuodessa. Leikkaus rokottaisi kunnolla paljon ajavia, joita on vain viisi (5) prosenttia koko joukosta.

Kilometrirahat ovat oivallinen lisäverotuksen kohde, sillä se kohdistuu harvoihin mutta tuottaa yllättävän paljon eli 70 miljoonaa euroa uusia verotuloja. Lisävero kuitenkin puhuttaa koko kansaa.

On hullunkurista, että lisäverot kohdennetaan työnteosta syntyvien kulujen korvauksiin. Kilometrirahat perustuvat valtion omiin laskelmiin työajojen todellisista kustannuksista. Kyse ei ole palkasta vaan siitä, että joku käyttää omaa autoaan työajoihin.

Älämölön katveessa hallitus valmistelee pitkän aikavälin rakenteellisia uudistuksia ja lyhyen aikavälin elvytystoimia. Suomalaisten ikääntyminen, työurien pituus ja valtion velkaantuminen eivät ole kääntyneet parempaan suuntaan kesän kuluessa. Sen sijaan taloustilanne on heikentynyt ja kuntauudistus on yhä enemmän solmussa.

Hallitus yrittää tehdä edes jotain, kun matalat korot avittavat toistaiseksi vain asuntokauppaa eikä esimerkiksi autokauppaa. Halpa raha olisi tehokas keino talouden vauhdittamiseksi, jos kuluttajien ei tarvitsisi päivittäin jännittää Kreikan, Espanjan ja Italian tukipyyntöjä.

Kulutus, teollisuustuotanto ja uudet työpaikat eivät lähde nousuun ennen kuin europoliitikot esittävät uskottavat keinot ylivelkaantuneiden maiden panemiseksi kuriin.

Kilometrirahojen leikkaus on esimerkki politiikan perusongelmasta.Leikkaus koskettaa kipeimmin valtiovarainministeri Jutta Urpilaista ja sosiaalidemokraatista puoluetta tukeneita työntekijäryhmiä. Siksi hallituksen elokuun budjettiriihestä on tultava ulos jokin karvas päätös, joka rokottaa kokoomuksen peruskannattajia.

Written by:

Antti-Pekka Pietilä

Ota yhteyttä