”Autoilijat maksakoon itse parkkipaikkansa”

Osmo Soininvaaran mukaan Helsingin uusilla merenranta-alueilla pysäköintipaikkojen rakentaminen on tolkuttoman kallista. Ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus ostaa asunto erikseen ja autopaikka erikseen, hän sanoo.

Jani Jakonen

Pysäköintipaikkojen rakentamisen kalleus on kuuma puheenaihe kuntavaalien alla. Vihreiden kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara ehdottaa blogissaan, että asunto-osakeyhtiöitä ei velvoitettaisi rakentamaan pysäköintipaikkoja Helsingin uusilla asuinalueilla, vaan parkkipaikat annettaisiin markkinoiden hoidettavaksi.

Soininvaaran ehdottamassa mallissa alueellinen pysäköintilaitosyhtiö rakentaisi parkkipaikat omalla kustannuksellaan ja sitten joko myisi tai vuokraisi autopaikkoja suoraan asukkaille.

Taloyhtiöiden ei tarvitsisi olla osakkaana pysäköintiyhtiössä, jolloin taloyhtiön autottomien asukkaiden ei tarvitsisi maksaa parkkipaikkojen rakentamiskustannuksia asuntojen hinnoissa.

– Markkinat hoitavat pysäköintiä muuallakin, joten se ei ole mitenkään poikkeuksellista. Helsingin keskustassa on nytkin yksityisiä pysäköintiyhtiöitä ja Töölöön rakennetaan pian maanalainen pysäköintilaitos, jolla on yksityinen investoija, Soininvaara perustelee.

 

Asia pitää ensin tutkia.”

Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava ei suoralta kädeltä siirtäisi taloyhtiöiden velvoitetta asukaspysäköinnin järjestämisestä yksityisille pysäköintiyhtiöille.

 

– Soininvaaran ajatus vaikuttaa hyvältä ja kauniilta, mutta tältä istumalta en lähde ajatusta allekirjoittamaan, Rautava sanoo.

– Asiaa pitää ensin tutkia. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa päätettiin, että tehdään vuoden 2013 loppuun mennessä kokonaisvaltainen selvitys ja konkreettiset mallit siitä, miten kustannuksia voidaan kohdentaa paremmin autopaikkojen käyttäjille.

Rautava itse kannattaa kustannusten nykyistä parempaa kohdentamista autopaikkojen käyttäjille.

Hän kuitenkin huomauttaa, että kaikki asukkaat vastaavat monista muistakin taloyhtiön rakennuskustannuksista yhteisesti, vaikka eivät kaikkia taloyhtiön tiloja käyttäisikään.Osmo Soininvaara ei ole huolestunut siitä, että asukaspysäköintimaksut nousisivat tolkuttoman korkeiksi ja ajaisivat pienituloiset ahdinkoon.

– Näkisin, että autopaikat mieluummin vuokrattaisiin kuin myytäisiin, jolloin pysäköintipaikkojen investointikustannukset sisältyisivät vähittäin vuokraan. Sopiva vuokra autopaikasta voisi olla esimerkiksi 200 euroa kuussa.

– Nythän ne pienituloiset, joilla ei ole autoa, joutuvat maksamaan naapurin pysäköintipaikasta. Kantakaupungissa yli puolet kotitalouksista on autottomia, eli autoileva vähemmistö maksattaa autopaikkojen rakentamisen autottomalla enemmistöllä, Soininvaara jatkaa.

Risto Rautava ei pysty nyt arvioimaan, nousisiko pysäköinnin hinta asukkaille liian korkeaksi.

– Tämä asia kuuluu selvitettäviin asioihin, Rautava toteaa.

600 miljoonaa

Osmo Soininvaara väittää blogissaan, että pelkästään Jätkäsaaressa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa asukaspysäköinnin rakentaminen maksaa yhteensä vähintään 600 miljoonaa euroa.

Laskelma perustuu alueen asuintalojen rakennusoikeuden määrään, pysäköintipaikkanormiin ja pysäköintipaikkojen lukumäärään, joita esimerkiksi Jätkäsaaren asukkaille on kaavoitettu noin 4500.

Yhden pysäköintipaikan keskihintana on 30 000 euroa, mutta Jätkäsaaressa hinta on Soininvaaran mukaan vielä tätäkin korkeampi.

Autopaikat ovat kalliita, koska ne rakennetaan pääosin maanalle.

Written by:

Jani Jakonen

Ota yhteyttä

Aiheesta muualla