Vapaa-ajattelijat eivät sulata kappelisossuilua

Kampin kappelin arkkitehtina toiminut Mikko Summanen ja rakennustyömaan vastaava mestari Nikolaus Tolpo vierailivat tutustumassa tervaleppäverhoukseen.

Jussi Vehkasalo

Puurakenteisen kappelin sisäseinä odottaa tervaleppäverhousta.

Jussi Vehkasalo

Tarvittava tervaleppä hankittiin läntisen Uudenmaan Fiskarsista.

Jussi Vehkasalo

Helsingin vapaa-ajattelijain varapuheenjohtaja Esa Ylikoski näkee Helsingin sosiaaliviraston ja seurakuntien suunnitellun yhteistyön Kampin kappelissa ongelmallisena.

– Yhteistyö on ongelmallista kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Kun sosiaalityötä tehdään seurakuntayhtymän tiloissa, asettaa se helsinkiläiset ja muutkin kaupungissa liikkuvat ihmiset eriarvoiseen asemaan uskonnon ja vakaumuksen suhteen, Ylikoski sanoo.

Seurakunnat ja sosiaalitoimi ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia, mutta kappelissa yhteistyötä tehdään ensi kertaa saman katon alla.

Helsingin seurakunnat aikovat palkata kappeliin toiminnanjohtajan, papin, nuoriso- ja diakoniatyöntekijän sekä kolme suntiota. Sosiaalivirasto satsaa neljään sosiaalityöntekijään.

Työn pääpaino on kohtaamisessa, keskustelussa ja neuvonnassa, seurakuntien työntekijöiden osalta myös sielunhoidossa ja hartauselämässä.

– On selvää, että esimerkiksi uskonnottomat ihmiset tai muuta kuin evankelisluterilaista uskoa edustavat eivät ole niin kiinnostuneita paikasta, Ylikoski jatkaa.

Seurakuntayhtymän ja sosiaaliviraston työntekijät haastattelivat syksyllä 50 ihmistä Kampin Narinkkatorilla.

Monille vastaajille kaupungin ja kirkon yhteistyö tuli uutena asiana. Valtaosa vastaajista piti hyvänä sitä, että kappelissa on tavattavissa kirkon työntekijä tai sosiaalityöntekijä.

Molemmista on haastateltujen mielestä hyötyä, kun ihminen tuntee tarvetta puhua asioistaan tai tarvitsee jonkun, jolta kysyä neuvoa.

 

Kappeli viittaa Kampin tapauksessa selvästi kirkolliseen tilaan.”

Ylikosken mielestä osa ihmisistä jää vaille sosiaaliviraston palveluja, joita tarjotaan uskonnollisissa tiloissa tai liian läheisessä yhteydessä kirkollisiin tiloihin.

 

– Kappeli viittaa Kampin tapauksessa selvästi kirkolliseen tilaan.

Asiaan liittyy Ylikosken mielestä helsinkiläisten kannalta myös se, viekö kappeliin palkattavat neljä sosiaalityöntekijää resursseja varsinaiselta sosiaalityöltä.

– Sosiaalityöntekijän puheille saattaa olla viikkojen jonoja ja toimeentulotukea saattaa joutua odottamaan. Lyhenevätkö jonot neuvontapisteellä, Ylikoski kysyy.

Sinällään hän pitää ”hiljentymispaikkoja” hyvänä: esimerkiksi lentokentillä ja sairaaloissa on tunnustuksettomia, kaikille sopivia hiljentymispaikkoja.

Written by:

Jussi Vehkasalo

Ota yhteyttä