Juhannuksen uimavedet puhtaita, sinilevää ei ole havaittu

Uimavalvojia Aurinkolahden uimarannalla kesällä 2011.

Leena Junnila

Helsingin kaupungin ympäristökeskus otti tällä viikolla uimavesinäytteet Itä-Helsingin merenrantojen sekä Pihlajasaaren suurilta yleisiltä uimarannoilta. Vesinäytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimavesissä ei ole todettu sinilevää.

Helsingin edustan merialueella sinileviä vain vähäisiä määriä

Meriveden pintalämpötilat ovat nousseet vaihdellen ulkosaariston 10 asteesta matalien sisälahtien 18 asteeseen. Pintaveden lämpenemisen seurauksena lahtialueiden ja sisäsaariston levämäärät ovat kasvaneet. Ulkosaariston levämäärät ovat sen sijaan pysyneet pieninä.

Sinilevien määrä on pysynyt vähäisenä, eikä niiden määrän odoteta kasvavan Helsingin merialueella lähipäivien aikana. Lajistossa tavataan jonkin verran rihmamaista Aphanizomenon flos-aquae -sinilevää sekä koloniaalisia sinileviä. Nämä sinilevät eivät ole Itämeressä myrkyllisiä.

Tuulennopeuden ja -suunnan vaihtelun vaikutuksesta meriveden pintavirtaukset vaihtelevat seuraavien vuorokausien aikana. Aallokon kuitenkin odotetaan pysyvän pienenä ja merenpinnan pysyvän nykyisellä tasolla.

Uimarantojen varustelutaso tarkastettu

Helsingin ympäristökeskuksen terveystarkastajat tekivät 15.6.–20.6.2012 uimarannoille tarkastukset. Tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota muun muassa uimarantojen varustukseen, turvallisuuteen ja siisteyteen. Uimarantojen taso oli yleisesti ottaen hyvä, vakavia puutteita havaittiin aiempia vuosia vähemmän. Osa havaituista puutteista johtui rannoille tehdystä ilkivallasta.

Lisää tietoa Helsingin uimavesistä ja -rannoista:

Sinilevätilanne ja uimaveden laatu

Helsingin uimarannat palvelukartalla

 

Kumppanin aiemmat kirjoitukset:

8.6.2012 Uimakausi alkaa viileissä vesissä

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Leena Junnila

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristökeskus seuraa uimakauden aikana (15.6.-31.8.) säännöllisesti Helsingin uimarantojen veden mikrobiologista laatua, josta tiedotetaan viikoittain.

Vuonna 2012 Helsingissä on 28 valvottavaa uimarantaa. Aiempina vuosina yleisenä uimarantana pidetty Lehtisaaren uimaranta on poistettu uimarantaluettelosta rannan vähäisen kävijämäärän vuoksi. Yleisistä uimarannoista neljä sijaitsee Vantaanjoen varrella ja muut merenrannoilla.

Ympäristökeskus seuraa myös veden laatua ja levätilannetta useilta havaintopaikoilta lahtialueilta sekä sisä- ja ulkosaaristosta.