Uimaveden laatu pääosin hyvää, merivesi lämpenee

Rantalentistä Hietsussa.

Leena Junnila

Uimavedet pääosin puhtaita

Maanantain ja tiistain aikana otettiin uimavesinäytteitä Itä-Helsingin suurilta yleisiltä uimarannoilta. 9. ja 10. heinäkuuta otetuissa uimavesinäytteissä Laajasalon ja Marjaniemen uimarannan veden laatu oli heikentynytjohtuen raja-arvon ylityksestä ulosteperäisten bakteerien määrässä. Kyseisiltä rannoilta otettiin keskiviikkona 11. heinäkuuta uusintanäytteet. Tutkimustulosten mukaan vedenlaatu on jälleen hyvä. Veden laatua heikensivät todennäköisesti sateiden aiheuttamat pintavalumat veteen.

Marjaniemeä ja Laajasaloa lukuun ottamatta näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimarantavesien lämpötilat vaihtelevat nyt välillä 17–20 astetta.

Sinilevää on havaittu vähäisiä määriä Munkkiniemen uimarannalla. Sinilevätilanteen kehittymiseen vaikuttavat paitsi veden laatu, myös lämpötilat ja tuulet. Uimarannan sinilevätilanne saattaa muuttua tuntien sisällä mm. tuulen tai sateen vaikutuksesta. Sinilevä voi olla sekä myrkytöntä että myrkyllistä ja kannat voivat muuttua nopeasti. Tämän vuoksi tulee jokaiseen sinileväesiintymään suhtautua ikään kuin sinilevä olisi myrkyllistä. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, on hyvä välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista.

Levien määrät edelleen kohtalaisia

Veden pintalämpötila Helsingin merialueella vaihtelee 15 ja 18 asteen välillä. Levämäärät sisä- ja ulkosaaristossa ovat edelleen kohtalaisia eikä havaintoja sinilevälautoista ole tehty.

Merialueella on lähipäivinä odotettavissa lounaan ja koillisen välistä tuulta joka voi nostaa hieman aallokkoa. Viileän ja tuulisen sään ei odoteta lähipäivinä lisäävän sinilevien esiintymistä.

Lisää tietoa Helsingin uimavesistä ja -rannoista:

Sinilevätilanne ja uimaveden laatu

Helsingin uimarannat palvelukartalla

Kumppanin aiemmat kirjoitukset:

5.7.2012 Munkkiniemen uimarannalla havaittu sinilevää

29.6.2012 Uimavesissä ei sinilevää, merivesi lämpenee

21.6.2012 Juhannuksen uimavedet puhtaita, sinilevää ei ole havaittu 

8.6.2012 Uimakausi alkaa viileissä vesissä

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Matti Miinalainen

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristökeskus seuraa uimakauden aikana (15.6.-31.8.) säännöllisesti Helsingin uimarantojen veden mikrobiologista laatua, josta tiedotetaan viikoittain.

Vuonna 2012 Helsingissä on 28 valvottavaa uimarantaa. Aiempina vuosina yleisenä uimarantana pidetty Lehtisaaren uimaranta on poistettu uimarantaluettelosta rannan vähäisen kävijämäärän vuoksi. Yleisistä uimarannoista neljä sijaitsee Vantaanjoen varrella ja muut merenrannoilla.

Ympäristökeskus seuraa myös veden laatua ja levätilannetta useilta havaintopaikoilta lahtialueilta sekä sisä- ja ulkosaaristosta.