Uimavedet pääosin puhtaita

Munkkiniemen uimaranta.

Leena Junnila

Kuluvan viikon tiistaina otettiin uimavesinäytteitä Länsi-Helsingin ja Vantaanjoen suurilta yleisiltä uimarannoilta. Pikkukosken uimarannan veden laatu oli heikentynytjohtuen raja-arvon ylityksestä ulosteperäisten bakteerien määrässä. Rannalta otettiin keskiviikkona 19. heinäkuuta uusintanäyte. Näytteen laboratoriotutkimukset valmistuvat ensi viikon alussa. Huonosta uusintanäytteen tuloksesta tiedotetaan erikseen. Veden laatua on heikentänyt todennäköisesti sateiden aiheuttamat pintavalumat veteen.

Pikkukoskea lukuun ottamatta näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimarantavesien lämpötilat vaihtelevat nyt välillä 17–19 astetta.

Sinilevää on havaittu vähäisiä määriä Munkkiniemen uimarannalla. Sinilevätilanteen kehittymiseen vaikuttavat paitsi veden laatu, myös lämpötilat ja tuulet. Uimarannan sinilevätilanne saattaa muuttua tuntien sisällä mm. tuulen tai sateen vaikutuksesta.

Sinilevä voi olla sekä myrkytöntä että myrkyllistä ja kannat voivat muuttua nopeasti. Tämän vuoksi tulee jokaiseen sinileväesiintymään suhtautua ikään kuin sinilevä olisi myrkyllistä. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, on hyvä välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista.

Levien määrät suuria sisälahdissa ja kohtalaisia väli- ja ulkosaaristossa

Veden pintalämpötila Helsingin merialueella vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä. Vesi on lämpimintä lahtialueilla, joissa veden vaihtuvuus on heikkoa.

Levämäärät sisä- ja ulkosaaristossa ovat kohtalaisia. Skatanselällä valtalajina on edelleen Heterocapsa triquetra -panssarisiimalevä, muualla Helsingin merialueella sen määrät ovat vähentyneet. Laji voi runsaana esiintyessään värjätä veden punaruskeaksi.  

Lahtialueilla levämäärät ovat suuria. Vanhankaupunginselällä mitattuja suuria levämääriä on aiheuttanut piileväkukinta. Sateiden aiheuttama lisääntynyt veden virtaus Vantaanjoesta tuo mukanaan ravinteita, mikävoi lisätä planktonlevien kasvua.Vanhankaupunginselän liuenneen typpiravinteen pitoisuudet ovatkin poikkeuksellisen korkeita.

Laajalahdella valtalajina on rihmamainen sinilevä Aphanizomenon sp, jonka ei ole merivedessä todettu olevan myrkyllinen.Muualla Helsingin merialueella rihmamaisia sinileviä on havaittu vähäisiä määriä.

Merialueella on lähipäivinä odotettavissa lännen ja lounaan välistä tuulta, joka voi nostaa hieman aallokkoa. Viileän ja tuulisen sään takia sinilevien määrän ei odoteta kasvavan huomattavasti. Suojaisat lahtialueet saattavat olla tässä tapauksessa poikkeus.

Lisää tietoa Helsingin uimavesistä ja -rannoista:

Sinilevätilanne ja uimaveden laatu

Helsingin uimarannat palvelukartalla

Kumppanin aiemmat kirjoitukset:

13.7.2012 Uimaveden laatu pääosin hyvää, merivesi lämpenee

5.7.2012 Munkkiniemen uimarannalla havaittu sinilevää

29.6.2012 Uimavesissä ei sinilevää, merivesi lämpenee

21.6.2012 Juhannuksen uimavedet puhtaita, sinilevää ei ole havaittu 

8.6.2012 Uimakausi alkaa viileissä vesissä

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Matti Miinalainen 

 

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristökeskus seuraa uimarantojen veden mikrobiologista laatua uimakauden aikana (15.6.-31.8.). Veden laadusta tiedotetaan viikoittain. Vuonna 2015 Helsingissä on 25 valvottavaa uimarantaa.
Myös Helsingin merialueen veden laatua ja levätilannetta seurataan säännöllisesti useilta havaintopaikoilta.