Uimavedet hyvälaatuisia, sinilevää vain vähän

Rekkijumppaa Hietsussa.

Leena Junnila

Viimeisin vesinäyte Pihlajasaaresta

Helsingin ympäristökeskus seuraa yleisten uimarantojen hygieenistä laatua ja sinilevätilannetta elokuun loppuun saakka. Tämän viikon uimavesinäyte otettiin Pihlajasaaren uimarannalta. Näytteenottohetkellä uimaveden lämpötila oli 15 astetta. Vesinäyte oli hygieeniseltä laadultaan hyvä.

Kuluvan viikon alussa sinilevää on havaittu pieniä määriä Kallahden kainalon uimarannalla, mutta leväesiintymä on viikonlopun lähentyessä hajonnut. Munkkiniemessä on ollut havaittavissa kohtalaisia sinilevämääriä koko viikon ajan. Muilla rannoilla ei ole ollut aistinvaraisesti havaittavaa sinilevää.

Sinilevätilanteen kehittymiseen vaikuttavat paitsi veden laatu, myös lämpötilat ja tuulet. Uimarannan sinilevätilanne saattaa muuttua tuntien sisällä mm. tuulen tai sateen vaikutuksesta. Sinilevä voi olla sekä myrkytöntä että myrkyllistä ja kannat voivat muuttua nopeasti. Tämän vuoksi tulee jokaiseen sinileväesiintymään suhtautua ikään kuin sinilevä olisi myrkyllistä. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, on hyvä välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista.

Levien määrä tavanomaista pienempi

Veden pintalämpötila Helsingin merialueella vaihtelee 13 ja 16 asteen välillä, sisälahdilla lämpötilat voivat olla korkeampia.

Sisä- ja ulkosaaristossa levämäärät ovat kohtalaisia tai pieniä. Sinileviä on ajankohtaan nähden vähän, eikä havaintoja pintalautoista ole tehty Helsingin merialueella.

Kokonaisuudessaan keijuvien levien määrät sisä- ja ulkosaaristossa ovat tavanomaista pienempiä. Valtalajeina ulkosaaristossa esiintyvät Heterocapsa triquetra -panssarisiimalevä, pienet siimalliset levät sekä rihmamaiset sinilevät Anabaena sp. ja Aphanizomenon flos-aquae.

Merialueella on lähipäivinä odotettavissa lähinnä koillisen ja idän puoleista heikkoa tuulta. Tuulet eivät juuri nosta aallokkoa. Merenpinnan ennustetaan hieman laskevan tämän hetkisestä tasosta lähipäivien aikana.

Lisää tietoa Helsingin uimavesistä ja -rannoista:

Sinilevätilanne ja uimaveden laatu

Helsingin uimarannat palvelukartalla

Kumppanin aiemmat kirjoitukset:

2.8.2012 Sinilevähavainnot lisääntyvät, merivesi lämpenee

26.7. 2012 Uimaveden laatu hyvää, sinileviä tavanomaista vähemmän

19.7.2012 Uimavedet pääosin puhtaita

13.7.2012 Uimaveden laatu pääosin hyvää, merivesi lämpenee

5.7.2012 Munkkiniemen uimarannalla havaittu sinilevää

29.6.2012 Uimavesissä ei sinilevää, merivesi lämpenee

21.6.2012 Juhannuksen uimavedet puhtaita, sinilevää ei ole havaittu 

8.6.2012 Uimakausi alkaa viileissä vesissä 

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Matti Miinalainen 

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristökeskus seuraa uimakauden aikana (15.6.-31.8.) säännöllisesti Helsingin uimarantojen veden mikrobiologista laatua, josta tiedotetaan viikoittain.

Vuonna 2012 Helsingissä on 28 valvottavaa uimarantaa. Aiempina vuosina yleisenä uimarantana pidetty Lehtisaaren uimaranta on poistettu uimarantaluettelosta rannan vähäisen kävijämäärän vuoksi. Yleisistä uimarannoista neljä sijaitsee Vantaanjoen varrella ja muut merenrannoilla.

Ympäristökeskus seuraa myös veden laatua ja levätilannetta useilta havaintopaikoilta lahtialueilta sekä sisä- ja ulkosaaristosta.