Uimakausi alkaa viileissä vesissä

Kaupungin ympäristökeskuksen työntekijät ottavat vesinäytettä.

Marjo Kosonen

Uimakausi alkaa ensi viikolla 15.6. ja kestää elokuun loppuun saakka

Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet otettiin 4. ja 5. kesäkuuta. Uimavesien lämpötiloiksi mitattiin keskimäärin 12 astetta. Näytteenottohetkellä uimavesissä ei todettu sinilevää.

Näytteiden laboratoriotutkimukset ovat vielä kesken. Tutkimustulosten valmistuttua tulokset toimitetaan uimarannoille. Tänä vuonna Helsingissä on 28 yleistä uimarantaa. Rantavalvojia on kaikilla suurilla yleisillä uimarannoilla sekä Uunisaaressa.

Meriveden tila ajankohdalle tyypillinen

Meriveden pintalämpötilat ovat  ajankohdalle tyypillisesiä, vaihdellen 10–12 asteen välillä.

Helsingin ja Espoon edustalta kerätyissä näytteissä on sinilevää vain vähäisiä määriä, mikä on vuodenajalle tyypillistä. Valtalajina oli Itämerellä yleisesti esiintyvä vaaraton ripsieläin Mesodinium rubrum, joka runsaana esiintyessään saattaa värjätä veden huomiota herättävän punaruskeaksi.

Merialueella on lähipäivinä odotettavissa heikkoa ja vaihtelevaa länsi–lounaistuulta, tuulet eivät juuri nosta aallokkoa.

Lisätietoa uimavesistä ja meriveden tilasta löytyy kaupungin ympäristökeskuksen sivuilta:

Uima- ja merivesitiedote

Sinilevätilanne ja uimaveden laatu

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Leena Junnila

Uimarannat ja merialueen tila

Helsingin ympäristökeskus seuraa uimakauden aikana (15.6.-31.8.) säännöllisesti Helsingin uimarantojen veden mikrobiologista laatua, josta tiedotetaan viikoittain.

Vuonna 2012 Helsingissä on 28 valvottavaa uimarantaa. Aiempina vuosina yleisenä uimarantana pidetty Lehtisaaren uimaranta on poistettu uimarantaluettelosta rannan vähäisen kävijämäärän vuoksi. Yleisistä uimarannoista neljä sijaitsee Vantaanjoen varrella ja muut merenrannoilla.

Ympäristökeskus seuraa myös veden laatua ja levätilannetta useilta havaintopaikoilta lahtialueilta sekä sisä- ja ulkosaaristosta.