Ympäristölautakunta teki esityksen matonpesusta laitureilla

Jari-Pekka Pääkkönen

Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 28.6. esittää, että kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen matonpesun siirtämiseksi laitureilta maalle ja selvityttää ne mattolaiturit, joilla pesua voisi jatkaa viemäröinnin avulla.

Lautakunta kannattaa mattolaiturien muun virkistyskäytön kehittämistä, mattolaiturien hyödyntämistä erilaisiin tapahtumiin ja mattolaitureiden käyttöä muuhun kaupunkikuvan elävöittämiseen.

Ympäristö

Ympäristö-osiossa Helsingin kaupungin ympäristökeskus kertoo ympäristöön, asumiseen, luontoon ja elintarvikkeisiin liittyvistä kaupunkilaisia askarruttavista asioista.

Juttuja tehdään muun muassa ympäristökeskuksen neuvontaan tulleiden yhteydenottojen perusteella.