Piilota X Palauta

Ympäristölautakunta teki esityksen matonpesusta laitureilla

Kommentoi

Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 28.6. esittää, että kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen matonpesun siirtämiseksi laitureilta maalle ja selvityttää ne mattolaiturit, joilla pesua voisi jatkaa viemäröinnin avulla.

Lautakunta kannattaa mattolaiturien muun virkistyskäytön kehittämistä, mattolaiturien hyödyntämistä erilaisiin tapahtumiin ja mattolaitureiden käyttöä muuhun kaupunkikuvan elävöittämiseen.