Piilota X Palauta
Lukijan uutinen

Raja-arvoja yhteisnäyttely

Kommentoi

Kulttuuriareena Gloria, Pieni Roobertinkatu 12, Helsinki

4.-22.3.2012

Maaliskuun neljäntenä päivänä Gloriassa avautuu näyttely neljältä taideopiskelijalta. Näyttely sisältää maalauksia ja sekatekniikalla tehtyjä teoksia Liisa Palomäeltä, Päivi Yliräisäseltä, Teppo Vesikukalta ja Heidi Katajamäeltä. Näyttely on Hyvinkään taidekoulussa viimeistä vuotta opiskelevien opinnäytekokonaisuus, jossa tarkastellaan neljän eri näkökulman kautta käsitteiden ja arvojen muodostumista sekä erilaisten arvomaailmojen lomittumista yksilöön ja yhteiskuntaan.

Liisa Palomäen maalausten keskeisiksi lähtökohdiksi nousevat valta ja voima. Uutisissa puhutaan talouskasvun tärkeydestä, mutta samalla luokkaerot kasvavat sekä perheväkivalta yleistyy.

Päivi Yliräisäsen maalausten lähtökohtana on omakohtaisten erilaisuuden kokemusten tuoma yksinäisyys sosiaalisissa tilanteissa. Hän on kuvannut maalaamalla tuntemuksia tilanteista, missä ei kuuluta ympärillä olevaan joukkoon.

Teppo Vesikukka tarkastelee teostensa kautta olemisen fyysisiä ja psyykkisiä elementtejä. Elämä virtaa voimakkaasti, ja rytmien vaihdokset muuttavat liikettä. Elementit vaihtuvat, jotain tulee lisää ja jotain jää pois.

Heidi Katajamäen töiden alkukimmoke oli ajatus liikkeestä. Valokuvissa liikeradat sumenevat ja viiva katoaa näkyvistä kokonaan. Hän kuvaa omakohtaisten kokemusten pohjalta liikkeen jälkeistä pysähtymistä. Tämä pysähtyminen ilmenee niin konkreettisena kuin henkisenäkin pysähtymisenä – lopettamisena ja uuden aloittamisena.

Neljän tekijän erilaiset työskentelyprosessit kiteytyivät yhteiseksi kokonaisuudeksi erilaisista raja-arvoista. Alun lähtökohdat poikkeavat toisistaan huomattavasti, mutta jokaisen näkökulman takana on erilainen kohtaaminen määrittämättömän raja-arvon kanssa. Pysähtymisen ja jatkumisen kautta erilaiset arvot ja tuntemukset mukana olemisesta ja ulkopuolelle jäämisestä nivoutuvat yhteiseksi monisyiseksi näyttelykokonaisuudeksi.

PäiviTuulikki  

Kommentit

Osallistu keskusteluun

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
  • Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
  • Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
  • Älä levitä huhuja tai valheita.
  • Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
  • Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
  • Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
  • Älä mainosta.
  • Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.