Asiasanasta lisää

Onko sähköauto oikeasti päästötön? – Moottori selvitti

Uuteen WLTP -päästö- ja kulutusmittaukseen on laboratoriotestien lisäksi otettu käyttöön liikenteessä tehtävä RDE-mittaus (Real Driving Emissions). PEMS-mittauslaitteet (Portable Emissions Measurement Systems) mittaavat auton pakoputkesta tulevat päästöt ajon aikana. WLTP-normin käyttöönoton alkuvaiheessa RDE-mittauksesta hyödynnetään vain typenoksidipäästöjen (NOx) mittaustulokset.

Jari Saarentaus, Moottori.fi

Sivut