Uutta Lastensairaalaa halutaan rahoittaa lahjoituksilla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus teki maanantaina periaatepäätöksen kolmen uuden sairaalarakennuksen, Lastensairaalan, Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen, suunnittelun jatkamisesta. Hankkeet on tarkoitus sisällyttää vuosien 2016–2021 investointiohjelmaan.

Samalla käynnistetään valmistelu Meilahden sairaala-alueen kaavoituksen muuttamiseksi tulevia sairaalatarpeita varten sekä selvittely hankkeiden rahoitusvaihtoehdoista, joihin kuuluvat Töölön sairaalan alueen taloudellinen hyödyntäminen, lahjoitusrahoituksen saaminen erityisesti Lastensairaalan hankkeelle sekä erillinen valtionrahoitus.

Yhteistyönä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tähdätään asemakaavan muutosesitykseen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Se edellyttää suunnitteluprosessin nopeuttamista ja Husissa tehtäviä strategisia linjauksia. Kiireellisimpiä selvitettäviä asioita ovat uusien sairaaloiden koon ja sijainnin selvittäminen, kaavamuutosehdotuksen työstäminen ja rahoitusmallin selvittäminen.

toimitus