Näin Meri-Rastilan ranta muuttuu – katso kuvat

Uudessa osayleiskaavaluonnoksessa muinaisrantapuisto säästyy asuntojen keskellä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Havainnekuva näkymästä rantapuiston suunnasta. Vuotien reunaan esitetään alueen maamerkkikorttelia. Uudessa osayleiskaavaluonnoksessa kerrostalot ovat korkeampia kuin aiemmassa.

Serum Arkkitehdit

Näkymä Vuosaaren sillalta kohti Meri-Rastilaa.

Serum Arkkitehdit

Havainnekuva ilmasta. Viitesuunnitelma esittää yhden vaihtoehdon osayleiskaavan toteuttamiseksi. Tarkemmat suunnitelmat tehdään asemakaavavaiheessa.

Serum Arkkitehdit

Meri-Rastilaan tulossa olevaa uutta asuinaluetta on tiivistetty metsän säästämiseksi. Virkistysalueelle suunniteltu rakentaminen on herättänyt kiivasta vastustusta alueella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut uuden luonnoksen Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavasta. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee uutta luonnosta kokouksessaan 24. maaliskuuta.

Uudessa kaavaluonnoksessa Meri-Rastilan ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle suunniteltu asuinalue on pinta-alaltaan kolmanneksen pienempi kuin aiemmassa luonnoksessa.

Kaava-alueen suunniteltu rakennusoikeus säilyy kuitenkin ennallaan, eli uusia asuntoja on tulossa noin 2 000 asukkaalle. Kerrostaloista tehdään korkeampia ja ne sijoitellaan tiiviimmin. Työpaikkoja alueelle voi tulla enintään 500.

Suunnitelman muutos säästää enemmän luonto- ja virkistysaluetta Vartiokylänlahden rannassa ja muinaisrantakivikon ympäristössä. Arvokkaimmat kasvillisuuskohteet, tervaleppälehto ja rinnekorpi voidaan säilyttää. Myös muinaisrantakivikko esitetään suojeltavaksi.

Metsäalueen lisäksi kaava-alueeseen kuuluu Rastilan metroasema ja Meri-Rastilan ostoskeskus, joiden ympäristöä voitaisiin kehittää sijoittamalla alueelle joustavasti asumista, toimitilaa ja palveluja.

 Koko suunnittelualue sijaitsee kävelyetäisyydellä Rastilan metroasemalta. Suunnitelman tavoitteena onkin tiivistää kaupunkirakennetta ja lisätä asuntoja hyvien raideliikenneyhteyksien varrella.

 Houkutteleva sijainti meren, luonnon ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä antaa myös mahdollisuuden tasapainottaa asukasrakennetta ja monipuolistaa Meri-Rastilan vuokra-asuntovaltaista asuntokantaa uusilla omistus- ja asumisoikeusasunnoilla.

 Osayleiskaavassa määritellään rakennettavan alueen rajaus sekä alueelle sopivan rakentamisen luonne. Rakennusten tarkempi sijainti ja koko sekä alueen liikennejärjestelyt määritellään myöhemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Osayleiskaavasta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

 Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitellään 24. huhtikuuta kaavaluonnoksen yhteydessä myös vaihtoehtoinen suunnitelma, joka on syntynyt OURCity-kansalaisjärjestöhankkeen tuloksena.

Käyttäjän Kaisa Paastela kuva