Toimeentulotukihakemus muuttuu sähköiseksi

Tällä hetkellä valtaosa toimeentulotukihakemuksista tehdään paperilomakkeella. Liitteenä tule pitkä liuta erilaisia tulo- ja menotositteita.

Päivi Tuovinen

Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa valmistellaan parhaillaan sähköistä toimeentulotukihakemusta. Samalla toteutetaan isompi asiakastietojärjestelmää koskeva remontti.

– Ensimmäisen toteutusosion koekäyttö on suunniteltu alkavan vuodenvaihteessa, kertoo kehittämiskonsultti Marja Heikkinen.

– Tarkkaa tietoa hankkeen aikataulusta ei kuitenkaan vielä voida antaa.

Heikkisen mukaan sähköisen hakemuksen odotetaan helpottavan toimeentulotukihakemusten käsittelyä.

– Tällä hetkellä päälinja on se, että tukea haetaan paperisella lomakkeella. Yli 70 prosenttia hakee kirjallisesti, Marja Heikkinen sanoo.

– Nyt joku joutuu naputtamaan lomakkeen tiedot järjestelmään. Jatkossa ne tippuvat sähköiseltä lomakkeelta suoraan järjestelmään.

Näin siis niiden osalta, jotka ottavat sähköisen asiointimuodon omakseen.

– Emme voi pakottaa ihmisiä hakemaan toimeentulotukea sähköisesti. Jatkossakin tukea voi hakea paperilomakkeella tai toimipisteessä työntekijän avustuksella, Heikkinen toteaa.

Kiinnostusta asiakaskunnasta kuitenkin löytyy.

– Asiakaskyselyissä on kysytty asiasta. Varsinkin nuoressa polvessa on ollut halukkuutta sähköiseen asiointiin.

Yksi mutka hakuprosessin virtaviivaistamisessa on hakemuksessa tarvittavat lukuisat liitteet.

– Osa tositteista on jo sähköisessä muodossa, esimerkiksi tiliotteet. Jos ei ole käytössä skanneria, osan joutuu kuitenkin lähettämään postilla tai tuomaan toimipisteeseen, Heikkinen selvittää.

Paperirumbaan on luvassa helpotusta, sillä Kela on uudistamassa omia järjestelmiään siten, että yhteistyö tiedonsaannissa parantuu.

– Saamme tälläkin hetkellä tietoa Kelan myöntämistä etuuksista. Tästä halutaan kuitenkin saada entistä automaattisempaa.

Sähköinen toimeentulotukihakemus edellyttää joitakin muutoksia asiakastietojärjestelmässä. Samalla järjestelmää uudistetaan myös muuten.

– Ytimet pysyvät samana. Kehitämme vain nykyistä järjestelmää, sanoo suunnittelija Maarit Vajavaara.

– Työprosesseja käydään läpi ja pyritään parantamaan järjestelmän käytettävyyttä ja siten työn sujuvuutta.

Käyttäjän Marjaana Varmavuori kuva
Marjaana Varmavuori