Kalasataman Isoisänsilta sai luvan

Aluehallintovirasto on myöntänyt rakennusvirastolle luvan rakentaa kevyen liikenteen silta Sörnäisistä Mustikkamaalle. Isoisänsillan nimellä kulkeva silta yhdistää Kalasataman uuden asuinalueen Mustikkamaan virkistysalueisiin. Sillan rakentamisen yhteydessä siirretään nykyistä salmessa kulkevaa venereittiä noin 50 metriä kaakkoon, jotta salmen kautta voivat kulkea yhtä korkeat veneet kuin nytkin. Sillan kokonaispituus on 180 metriä. Sillasta ei aiheudu haittaa ympäristölle eikä kalastukselle.