Tapaninvainion tonttikiistassa oikaisuvaatimus

Joukko Tapaninvainion asukkaita vaatii kumottavaksi päätöstä, joka on tehty Uimarannantie 8:n tontin varaamiseksi mielenterveyskuntoutujien palvelutalolle.

Oikaisuvaatimuksessaan asukkaat katsovat, että palvelutalohanke on valmisteltu virheellisesti kaupungin osalta. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että menettelyvirheet korjataan ja että sosiaalitoimi arvioi Tapaninvainion palvelutarpeen uudelleen käyttämällä tuoreita väestöennusteita.

Asukkaiden mielestä tontille pitäisi rakentaa korttelitalo, jossa olisi päiväkoti ja kunnollinen koulu.

Nimettömänä pysyvän asukkaan mukaan sosiaalivirasto menetteli virheellisesti, koska se ei vienyt Esperi Care Oy:n tonttivaraushakemusta sosiaalilautakunnan käsittelyyn.

– Sosiaalitoimen johtosäännössä on määritelty lautakunnan ja viraston välinen tehtävänjako. Johtosäännön mukaan Uimarannantie 8 on hanke, joka olisi edellyttänyt sosiaalilautakunnan hyväksynnän. Viraston kirjaamon mukaan lautakunta ei ole edes käsitellyt asiaa. Sosiaalivirasto on siis ylittänyt toimivaltansa, asukas kertoo.

Oikaisuvaatimus on toimitettu kaupunginhallitukselle, kiinteistölautakunnalle ja sosiaalivirastolle.

Kommentit

Hankkeen vastustajalta on huonot tiedot. Tontin varaus on käsitelty lautakunnassa, nimittäin kiinteistölautakunnassa, jonka toimialaa johtopäätöksen mukaan on tonttien varaamisen valmistelu. Tonttien varaamisesta taas johtosäännön mukaan päättää kaupunginhallitus, niin tässäkin tapauksessa. Kiinteistövirasto pyysi asiassa sosiaaliviraston lausunnon. Lausunnossa virasto puolsi tentin käyttöä mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen. Päätös on jo tehty pari vuotta sitten, ja määräajan oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat menneet ajat sitten.

Simeon

Simeonilla on itseasiassa asiasta väärät tiedot. Tontin puolto on tapahtunut virheellisesti, tontti on Y-tontti jonka käyttötarkoitusta ei tarvitse puoltaa vaan puoltaa sitä rakentavalle taholle. Lisäksi asian suhteen on rikottu muitakin kohtia mm. asianosaisten kuulemisen suhteen ennen päätöksentekoa.

Lähipalvelut ovat paikkasidonnaisia, kun taas palveluasuminen ei. Tapaninvainio on Pohjois-Helsingin pienalueiden lapsirikkain asuinalue (noin 1500 alle 15 vuotiasta lasta) ja silti vähiten lähipalveluita. Tapaninvainvainion päiväkoti- ja koulutilat ovat olleet jo vuosia riittämättömät alueen tarpeisiin nähden. Tämä on tunnistettu nyt jo kaupunginvaltuustotasolla, asiasta on tehty aloite palveluiden parantamiseksi.

Kyseisellä tontilla sijaitsi aikoinaan päiväkoti, joka purettiin homeavaurion takia. Kaupunki lupasi tontille alueen asukkaille korvaavia lähipalveluita (mm. päiväkoti ja koulu), mutta vuosien odottelun ja katteettomien lupauksien jälkeen mitään ei ole saatu. Tapaninvainion veronmaksajien rahat kyllä kelpaavat, mutta vastineeksi saadaan vaan tyhjiä ja kateettomia lupauksia.

Asiasta on myös lähes 300 ihmisen allekirjoittama addressi olemassa:
http://www.adressit.com/uimarannantie8

Ensin lähipalvelut kuntoon asukkaille, sitten muut palvelut

Onneksi syksyllä on kunnallisvaalit tulossa. Tapaninvainion suunnalta varmasti menee moni ääni siihen suuntaan, kuka puolustaa lähipalveluita ja lähidemokratiaa. Kun taas ne eivät saa ääniä, ketkä ovat katteettomia lupauksia antaneet. Äänestämällä voi vaikuttaa.

Sitä saa mitä tilaa ja niin makaa kuin petaa.

Äänestämällä voi vaikuttaa

Ketkä ovat Tapaninvainion asialla kuntavaaleissa? Erityisesti kiinnostaa lähipalveluiden kuntoon saamista sekä puhtaamman Vantaanjoen asiaa ajava ehdokas.

tapsku