Päihdeasuntola nosti naapurit varpailleen

Alatikkurilalaisten Pekka Pajusen (vasemmalla), Pentti Kapasen ja Mirja Halosen saamien tietojen mukaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelutalo sijoittuisi nykyiselle tyhjälle tontille Keskiyöntien varteen.

Jani Jakonen

Ala-Tikkurilassa on suivaannuttu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelutalon suunnittelusta alueelle asukkailta salassa.

Helsingin rakennusvalvontaviraston kuulemiskirjeessä naapurustolle kerrottiin Keskiyöntielle vireillä olevasta palvelutalon rakennusluvasta, mutta kirjeessä ei mainittu sanallakaan, minkälaisesta palvelutalosta on kyse.

– Kun selvisi, että Mehiläinen on hankkeen takana, hälytyskellot alkoivat soida. Mehiläinen ei yleensä tee palvelutaloja vanhuksille. Vasta kun soittelimme kaupungille, tiskin alta lipsahti todellinen tieto, kertoo alatikkurilalainen Pekka Pajunen.

Tontti on alun perin kaavoitettu yleisten rakennusten tontiksi, jolle asukkaiden mielestä pitäisi rakentaa alueen asutusta tukevia palveluja.

– Olimme hyvässä uskossa, että tontille on edelleen tulossa vanhusten palvelutalo, sanoo Kari Halonen.

Asukkaiden mielestä 42 asuntoa käsittävä kaksikerroksinen ja lähes 100 metriä pitkä rakennus on liian iso pientaloalueelle. Palvelutalon asukkaiden pelätään myös aiheuttavan rauhattomuutta. Palvelutalo, jonka asukkaat tarvitsevat valvontaa vuorokauden ympäri, sijoittuisi lasten leikkipuiston viereen.

– Kyse on liian massiivisesta rakennuksesta, joka ei sovi näin pienelle alueelle. Se rikkoo harmonian, sanoo Pentti Kapanen.

– Kun keräsin nimiä adressiin, ihmiset sanoivat, että lapsia ei sitten voi enää päästää leikkipuistoon. Ihmiset pelkäävät häiriöitä ja jotkut myös huumeneuloja, Mirja Halonen lisää.

Asukkaat katsovat, että hanke muuttaisi alueen asuinviihtyvyyttä niin merkittävästi, että hankkeesta pitää käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Ympäristö-, sosiaali- ja terveysviranomaisten lisäksi lausunto pitäisi pyytää myös poliisilta.

– Kannanotto poliisilta tarvitaan, koska mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelutalo tuo alueelle epäsosiaalista ainesta, jolla ei ole mitään siteitä tähän alueeseen. He jäävät pyörimään kadulle ja pihoille aiheuttaen häiriöitä alueen muille asukkaille, Pajunen sanoo.

 

Emme ole nimbyjä.”

Pekka Pajusen mukaan asukkaat eivät halua leimautua nimbyiksi, eli asukkaiksi, jotka eivät halua rakentamista omalle takapihalleen.

 

Pajusen mielestä nimby-termistä on muodostunut pilkkakirves, jota jotkut heiluttavat helposti.

– Tässä tapauksessa asukkaat katsovat oikeudekseen ja jopa velvollisuudekseen puolustaa asuinympäristönsä viihtyvyyttä. Ne, jotka haluavat leimata nimby-nimikkeellä, voisivat esittää argumentit, jotka tukevat nyt suunniteltua laitosta alueelle.

– Asukkaiden mielestä se ei ole riittävä syy, että alueella sattuu olemaan kaupungin omistama rakentamaton tontti.

Helsingin Uutiset ei tavoittanut terveydenhuoltoyrityksen Mehiläisen edustajaa lehden mennessä painoon.

Käyttäjän Jani Jakonen kuva
Jani Jakonen