Liikenteen melu syynä moniin sydänkohtauksiin

Tattariharjuntiellä asunnot sijaitsevat lähellä vilkkaasti liikennöityä tietä.

Tomi Ronkainen

Liikennemelun on arvioitu aiheuttavan Helsingissä vuosittain 16 sydäninfarktia.

Näin väitetään Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan päätösasiakirjassa, joka koskee Helsingin ympäristöpolitiikan tarkistamisesta annettua lausuntoa.

– Se on alustavaa tietoa meneillään olevasta selvityksestä. Ulkomailla on tehty tutkimuksia liikennemelun häiritsevyysvaikutuksista, ja liikennemelulla on todettu olevan yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin, kertoo ympäristötarkastaja Eeva Pitkänen Helsingin ympäristökeskuksesta.

Helsinki on parhaillaan laatimassa ensimmäistä kertaa selvitystä liikennemelun terveyshaitoista.

Tavoitteena on, että tietopaketti melun terveyshaitoista valmistuu ensi syksynä.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään, kun pohditaan meluntorjunnan painopistealueita.

– Liikenteen haitoista puhuttaessa on ehkä enemmän kiinnitetty huomiota ilman epäpuhtauksiin ja katupölyyn, mutta yhtä lailla melukin aiheuttaa terveyshaittoja. Selvityksen yhtenä tavoitteena on, että Helsingissä melun terveyshaitat tulisivat esille ja ne tiedostettaisiin.

Pitkänen myöntää, että liikennemelu tuskin yksin aiheuttaa sydäninfarktin, vaan todennäköisesti taustalla vaikuttavat muun muassa myös elämäntavat ja ravinto.

– Liikennemelu on kuitenkin osatekijä, joka voi vaikuttaa sairastumisriskiin ja edistää infarktin syntymistä. Aiheesta on paljon ulkomaista kirjallisuutta ja tutkimuksia, Pitkänen jatkaa.

 

Meluntorjunta on vähäistä.”

Ympäristökeskuksen pari vuotta sitten valmistuneen kyselytutkimuksen mukaan 34 prosenttia helsinkiläisistä koki liikennemelun kotonaan häiritseväksi tai erittäin häiritseväksi.

 

Meluntorjunta on ollut heikoissa kantimissa, koska meluesteiden rakentamiseen ei ole osoitettu riittävästi rahoitusta.

Lisäksi Helsinki on ollut haluton rajoittamaan autoilua.

– Melua voidaan torjua myös hiljaisemmilla autonrenkailla, hiljaisella päällysteellä ja nopeusrajoituksilla. Ei ole yhtä ja ainoaa keinoa lähestyä meluongelmaa, Pitkänen huomauttaa.

Kommentit

Kaupunkien viranhaltijat kimpassa toimivat suunnitelmallisen laittomasti siinä, miten kaupunki rakentaa omakotialueella naapurin rajalle suuria meluhaittoja. Yksittäisen asukkaan on mahdoton saada oikeutta. Lautakunnille annetaan väärää tietoa, jolloin oikeus ei voi toteutua. Saavatko suuret jakeluautot aiheuttaa melua omakotitalon viereen suunnitelmallisesti, ilman naapurin saamia piirustuksia rakennetulle, yli kaksi metriä korotetulle maatasanteelle? Kuka voi auttaa?

sairastunut kärsijä