Tyrannilapsi kesytetään helpoiten kehumalla

Esimerkiksi ruokailutilanteet kuumentavat tunteita uhmakkaan lapsen kanssa puolin ja toisin.

Henriikka Eloluoto

Hareed Habiibo Khayre (vas.), Fardowsa Musse Barale ja Anisa Hashi esittelevät somalikulttuuriin liittyviä esineitä.

Tomi Kangasniemi

Lasten yleistyneet käytöshäiriöt ovat saaneet tutkijat liikkeelle. Parhaillaan tutkitaan 4-vuotiaiden lasten orastaviin käytöshäiriöihin puuttumista vanhempien etätukemisen avulla. Hankkeen tarkoituksena on antaa vanhemmille eväitä arkeen netin ja puhelimen välityksellä. Tärkeimpänä linjana tutkimuksessa on lapsen positiivisen käyttäytymisen vahvistaminen.

– Usein haasteellisen lapsen kanssa käy niin, että on vaikea huomata, milloin lapsi toimii hyvin. Ohjelmassa huomioidaan nimenomaan hyvä käytös, Voimaperheet-hankkeen erikoistutkija Terja Ristkari kertoo.

Tarkoituksena on saada vanhemmat netissä olevan materiaalin ja puhelinkeskustelujen avulla esimerkiksi löytämään tilanteita, joissa lapsi toimii hyvin. Kun esimerkiksi pukeminen, päiväkotiin lähteminen ja ruokailutilanteet voivat olla lievästi ilmaistuna haastavia, voi onnistuneiden hetkien huomaaminen olla vaikeaa.

– Jos lapsi vaikka osaa pukea itse, niin voi sanoa, että osasit noin kivasti laittaa paidan, Ristkari kiteyttää.

Taustalla on kokemus siitä, että lapsi alkaa tehdä niitä asioita, joista hän saa kehuja. Tämän vuoksi tutkimuksessa painotetaankin erityisesti vanhemman viestintää. Pelkästä silittelystä ja huonon käytöksen täydestä huomiotta jättämisestä ei kuitenkaan ole kyse.

– Mietimme, miten lasta voi palkita, mutta mietitään myös aikalisää. Sen käyttö tehdään vanhemman päässä selväksi ja siitä kerrotaan myös lapselle. Etukäteen käydään läpi aikalisän paikka ja säännöt. Aikalisä on mahdollisuus kerätä ajatuksia vanhempana, mutta myös lapsena.

Alunperin kanadalaisen hoito-ohjelman pohjalta toteutettu tutkimushanke on otettu Suomessa hyvin vastaan. Netin kautta tutkimuksessa on helppoa olla mukana, eikä leimaamista ongelmalapsiperheeksi tarvitse pelätä. Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-hankkeeseen on osallistunut jo liki sata perhettä Länsi-Suomessa.

– Tämä hanke on paitsi ennaltaehkäisevä, myös mielenterveyttä edistävä. Tavoitteena on vahvistaa vanhempien taitoja siten, että he saisivat lapsen haastavan käytöksen kokonaan hallintaansa.

Käytännössä tutkimukseen osallistuvat perheet on löydetty lasten 4-vuotisneuvolan yhteydestä. Kyselylomakkeen palauttaneista vanhemmista osallistujiksi pyydetään niitä, joita osallistuminen voisi hyödyttää. Puolet osallistujista osallistuu tutkimukseen ja puolet toimii verrokkiryhmänä.

– On olemassa tutkimustietoa siitä, että jo 8-vuotiaana todetut käytöshäiriöoireet ennustavat ongelmia myös myöhemmällä iällä. Tässä tutkimuksessa on keskitytty nuoreen ikäryhmään, jotta varhaisessa kehitysvaiheessa nähtäisiin ennaltaehkäisyn vaikutus.

Rajaa normaalien ja käytöshäiriöihin viittaavien ongelmien välille on Ristkarin mukaan vaikeaa vetää suoraan, sillä nelivuotiaat käyttäytyvät välillä uhmakkaasti muutenkin. Tutkimuksen kannalta tavalliset vaikeudet muuttuvat merkittäviksi esimerkiksi silloin, kun vanhempi kokee menettäneensä tilanteen hallinnan.

– Jos vaikka nukkumaanmeno kestää aina todella kauan, lapsi ei suostu vaihtamaan vaatteita, ei suostu syömään tai pesemään hampaitaan. Tällöin voi miettiä, voisiko itse toimia systemaattisemmin.

Ratkaisuksi vanhemmankin lapsen ongelmalliseen käytökseen Ristkari näkee kehumisen ja kannustamisen oikeissa paikoissa. Kun villi ja energinen lapsi yhden kerran rauhoittuu leikkimään itsekseen, eivät vanhemmat usein tohdi häiritä, vaan ovat onnellisia hetken rauhallisuudesta.

– Ohjelmassa kannustetaan juuri siihen, että mentäisiin samalle tasolle lapsen kanssa ja kysytään, että voitaisiinko leikkiä yhdessä näillä legoilla. Lapset janoavat vanhempiensa huomiota ja näin hyvään käytökseen saadaan kannustettua.

Onko sinulla kokemusta kasvatusongelmista? Kerro kokemuksistasi.

Käyttäjän Henriikka Eloluoto kuva
Henriikka Eloluoto