Kumpulan bussikadusta lisävaatimuksia

Helsinkiläispäättäjät ovat jättäneet kaupunginvaltuustolle peräti neljä eri toivomuspontta Vallilanlaakson ja Kumpulan kartanolaakson joukkoliikennekadusta.

Joukkoliikennekatu on erittäin kiistelty suunnitteluhanke. Se on paitsi jakanut päättäjät kahteen leiriin, niin myös herättänyt laajaa vastustusta Kumpulan asukkaissa.

Toivomusponnet jätettiin valtuuston päättäessä joukkoliikennekadun asemakaavasta ja ponnet ovat nyt lausuntokierroksella eri lautakunnissa.

Kaupunginvaltuutettu Maija Anttila (sd) vaatii, että bussikatu suljetaan esteillä laittomalta yksityisautoilulta. Kokoomuksen Riitta Snäll ehdottaa, että bussiliikenteen melu- ja pölyhaittoja vähennetään Vallilan siirtolapuutarhassa.

Heli Puura (sd) on tehnyt kaksi toivomuspontta Vallilanlaakson joukkoliikennekadusta. Hän toivoo, että bussiliikenteen meluntorjuntaa kiirehditään. Puura myös esittää, että Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoitetaan Vallilanlaakson bussikadun alle.

Rakennusviraston mukaan bussikadun sulkeminen puomein olisi teknisesti mahdollista, mutta ongelmana ovat liikkeentunnistimen mahdolliset viat.

Lisäksi liikkeentunnistimen pitäisi tunnistaa hälytysajoneuvot.

Viraston mielestä bussikadun kameravalvonta ja sakottaminen olisivat parempi keino ehkäistä yksityisautoilua. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista, että kaupunki itse suorittaisi valvontaa ja sakottamista.

Bussikadun ja Vallilan siirtolapuutarhan väliin on kaavoitettu 1, 2 metriä korkea meluaita. Se toteutetaan bussikadun rakentamisen yhteydessä. Myös puurivi on tarkoitus istuttaa, mutta rakennusviraston mukaan se on niin kapea, ettei kasvillisuus estä melun tai pölyn leviämistä siirtolapuutarha-alueelle.

Bussikadun rakentamisaikataulusta ei ole tietoa, koska hanke on lykkääntynyt asemakaavavalituksen vuoksi.

Käyttäjän Jani Jakonen kuva
Jani Jakonen