Hakanen esittää Occupy-mielenosoittajien häädöstä luopumista

Kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen (skp) esittää, että Helsingin kaupunki ei ryhty häätämään Torikokous – Occupy Helsinki -kansalaisliikkeen mielenilmausta Kansalaistorin alueelta. Hakasen on tänään tehnyt tästä esityksen kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautavalle.

Rakennusvirasto on ilmoittanut liikkeelle, että sen on purettava mielenilmaukseen kuuluvat varusteet Kansalaistorilta, jota aletaan kunnostaa. Purkamisen on tapahduttava 3. toukokuuta kello 9 mennessä.

– Mielestäni kaupungilla ei ole syytä eikä perusteita vaatia kansalaisliikettä purkamaan telttoja ja muita mielenilmaukseen tarvittavia tilapäisiä rakennelmia, kuten äänentoistoa tai julisteita. Tilapäisten kokoontumiseen tarvittavien välineiden käyttöön kansalaisliikkeellä on kokoontumislain mukaan oikeus, Hakanen katsoo.

– Kansalaistori puolestaan on nimensäkin mukaisesti sopiva paikka kokoontumiselle. Helsingin demokratiahanke, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, korostaa sitä, että kaupungin johdon ja virastojen tulee suhtautua positiivisesti ja tukea kansalaistoimintaa, muistuttaa Hakanen.

Torikokous-Occupy -liike on ilmoittanut voivansa siirtyä pois kunnostettavalta nurmikolta. Kotisivuillaan liike kuitenkin ilmoittaa, ettei se aio siirtyä pois itse alueelta. Torikokous – Occupy Helsinki aikoo jatkaa mielenilmaustaan eriarvoistavaa yhteiskuntakehitystä ja ympäristötuhoa vastaan.