Munkkivuoreen suunnitellaan ratikkaa

Kaupunki haluaa laajentaa ratikkareittiverkoston Munkkivuoreen.

Hemmo Rättyä

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja HSL tutkivat mahdollisuuksia rakentaa keskustan ja Munkkivuoren välille raitiotie. Asiaan liittyen järjestettiin Munkinseudun asukkaille suunnattu nettikysely. Siihen vastasi lähes 700 alueen asukasta ja työssäkävijää.

Pääsääntöisesti uutta raitiotielinjaa pidettiin hyvänä asiana mutta monilla vastaajilla oli myös huoli rauhallisena ja turvallisena pidetyn Munkkivuoren keskellä olevan Ulvilanpuiston kohtalosta. Munkkivuoren raitiotielinjan selvittämisen taustalla on bussilinjojen 14 ja 18 suuret matkustajamäärät ja niiden ruuhkaisuudesta ja aikatauluongelmista jatkuvasti saatava palaute.

 Keskustasta Munkkivuoreen tultaessa vaihtoehtoisia reittejä on ollut kaksi. Toinen menisi Huopalahdentietä ja toinen Munkkiniemen puistotien ja Laajalahdentien kautta.  Huopalahdentietä kyselyn vastaajat perustelivat nopeudella ja häiriöiden keskittymisellä jo vilkkaasti liikennöidylle väylälle. Laajalahdentien etuina nähtiin taas se, että se palvelisi paremmin suurempaa matkustajajoukkoa, yhdistäisi paremmin Munkkiniemen ja Munkkivuoren toisiinsa ja helpottaisi alueen palveluiden saavutettavuutta.

Laajalahdentien ongelmina nähtiin liikenneturvallisuuskysymykset ja häiriöt asunnoille sekä Laajalahdenaukion luonteen muuttuminen.

 Mitä pitemmälle Munkkivuoren ostoskeskuksesta reitti menee Ulvilanpuistoon päin, sitä kriittisemmäksi asukkaiden vastaukset muuttuvat. Talinrantaan asti raitiotien jatkamisella on omat kannattajansa mutta linjauksen kyseenalaistajia myös on.

 Asukaskyselyn tuloksia ja muita raitiotien suunnitteluun liittyviä kysymyksiä käsitellään asukasillassa keskiviikkona 9. toukokuuta kello 18–20 Munkkivuoren seurakuntasalissa, Raumantie 3.

 Selvitysten valmistuttua kaupunginhallitus päättää, jatketaanko uuden linjan suunnittelua. Suunnittelutyö jatkuisi yleis- ja hankesuunnittelulla. Kaupunginvaltuusto voisi päättää raitiotien toteuttamisesta aikaisintaan 2016, minkä jälkeen voidaan tarvita vielä asemakaavamuutoksia ennen kuin rakentaminen voisi alkaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ratikat kulkisivat Munkkivuoreen aikaisintaan 2020-luvun alkupuolella.

Kommentit

Ratikkaliikenteen laajentaminen on periaatetasolla hieno ja kannatettava asia. Mutta nyt kyllä ollaan menossa metsään - kirjaimellisesti. Helsingin ratikkakonsepti on puhdas hidasratikka - cityratikka. Se on toimiva lyhyillä reiteillä, jotka eivät ulotu kantakaupungin ulkopuolelle. Munkkivuori sijaitseekin tässä mielessä liian kaukana.

Munkkivuoren ongelma on myös liian pieni kysyntä. Ratikka on massakuljetusväline bussiin verrattuna, joskin metroa tai junaa kevyempi. Raideliikenne tulee johtaa ensi sijassa kokonaan uusille alueille - esimerkiksi Kruunuvuorenrantaan. Näin infrakustannukset voidaan maksaa myymällä rakennusoikeutta. Vanhoille alueille raitiotien väkisin rakentaminen ei ole viisaan työtä.

Unohdetaan ja hylätään MuVun ratikka, ja keskitytään bussiliikenteen voimakkaaseen kehittämiseen. Helsingissähän ei bussiliikenteelle ole Jokeria lukuun ottamatta tehty "mitään" - ja itse asiassa Jokerikin on kansainvälisen mittapuun mukaan varsin alkeellinen runkobussilinja.

Sitten kun bussin kapasiteetti ei oikeasti riitä, voidaan alkaa puhua liikenteen nostamisesta kiskoille.

Ratikkamies

Itäkeskuksesta Espooseen suunnitellaan raidejokeria. Tämä poikittaisväylä on tärkeä. Keskustasta Viikkiin matkataan tällä hetkellä busseilla jotka ovat aina täynnä. Puhutaan Eko-Viikistä, joten olisiko aika jo tehdä ekoteko ja jatkaa esim. raitiolinja 6 Arabiasta, Vanhankaupungin läpi Viikkiin ja siitä edelleen Latokartanoon?

Ratikka keskustasta Viikkiin

Viikin / Latokartanon raideyhteys on tärkeä. Mutta sen luokan yhteyden tulee olla aivan jotain muuta kuin nykyinen hidasratikka, joka on lisäksi häiriöaltis ja valitettavasti tuotantokustannuksiltaan kalliskin.

Latokartanoon voitaisiin pitkällä tähtäimellä suunnitella oikeaa pikaratikkaa. Se olisi kuitenkin selkeästi eri konsepti kuin nykyinen kutonen Viikkiin jatkettuna.

Ratikkamies

Varaan joka aamu tunnin verran aikaa työmatkaani (6,3km) Munkkivuoresta Rautatieasemalle. Tuntuu kohtuuttomalta,mutta näin on toimittava, sillä linjan 18 välit ovat pitkät ruuhka-aikoinakin (18min) ja jos/kun vuoro jää välistä, riski myöhästyä töistä on suuri. Keskustaan pääsee kyllä vaihtaenkin 52:lla Pitäjänmäentielle ja siitä bussilla Elielin aukiolle, mutta myös 52 vuorovälit ovat pitkät. Toisinaan vaihdan 4-ratikkaan, sillä se kulkee jouhevasti kiskoilla eteenpäin kun taas linjat 14 ja 18 (osuvat Munkkivuoreen yleensä samanaikaisesti) mutkittelevat peräkanaa ahtailla Töölön kaduilla eivätkä liikennevalot suosi Töölössä busseja.
Odotankin suurella innolla ratikkaa Munkkivuoreen! Mielestäni kiskot voisivat kulkea Huopalahden tietä pitkin.Olen myös leikitellyt ajatuksella, että 10-ratikka kulkisi ympyrää jatkaen Pikku-Huopalahdesta Huopalahden tietä pitkin Paciuksenkadun kautta keskustaan.

Ratikkatäti