Iltapäivähoidosta Helsingille keskimääräistä paremmat arviot

Opetushallituksen laatima seuranta osoittaa, että perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta on järjestetty hyvin Helsingissä. Opetushallitus kerää säännöllisesti tietoa iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten huoltajilta, ohjaajilta, koordinaattoreilta ja kuntien vastaavilta virkamiehiltä.

Helsingin saamat arviot seurannassa ovat monessa asiassa valtakunnallista keskiarvoa korkeampia, vaikka kaupungilla on monia haasteita toiminnan järjestämisessä, kertoo erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto Helsingin opetusvirastosta.

Toimintapaikkojen kysyntä on suuri. Noin 75 prosentissa iltapäivätoiminnan ryhmiä on erityisen tuen päätöksen saaneita lapsia, ja maahanmuuttajataustaisia lapsia on noin 66 prosentissa ryhmistä.

Ryhmämuotoista iltapäivätoimintaa järjestetään Helsingissä peruskoululaisille noin 200 toimintapaikassa ympäri kaupunkia. Iltapäivätoimintaa järjestetään ensi lukuvuonna noin 5 000 peruskoulun 1.–2.-luokkalaiselle ja erityisen tuen oppilaalle. Tämän lisäksi sosiaalivirasto järjestää avointa iltapäivätoimintaa noin 70 leikkipuistoissa.