Meri-Rastilassa pelätään: Kaupunki jyrää asukkaat

-Mielestäni vaarana on, että kaupunki lopulta puskee läpi alkuperäisen kaavasuunnitelman. Asukkaita kyllä kuullaan, mutta meneekö jatkosuunnittelu ikään kuin niin, ettei mitään olisi tapahtunutkaan, sanoo vuosaarelainen Ilkka Hyvärinen.

Jani Jakonen

Jessi-koiraa ulkoiluttava merirastilalainen Julija Ristolainen kannattaa uusien asuntojen rakentamista kotikulmilleen, koska asunnoista on Helsingissä kova pula.-Minulle pääasia on, että metsän kävelypolut säilyvät, ja ettei rakentaminen ulotu ihan merenrannalle asti, Ristolainen sanoo.

Jani Jakonen

Ristiriitainen ja hämmentävä päätös, kommentoivat vuosaarelaisulkoilijat Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan ratkaisua kiistellystä Meri-Rastilan kaavasta.

Lautakunnan niukka enemmistö hyväksyi Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksen. Samalla se painotti, että alueen jatkokaavoituksessa selvitetään täydennysrakentamista myös asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen ehdottamalla tavalla.

– Itsekin jäin ihmettelemään päätöstä, kun luin uutisen. Se, kuinka sitovaa asukkaiden toiveiden huomioiminen on, jäi ilmaan ja jotenkin epäselväksi, sanoo lenkkeilijä Ilkka Hyvärinen.

Meri-Rastilassa asuva Vieno Havukainen kummastelee kaupunkisuunnittelulautakunnan ratkaisua.

– Siinä voi käydä niin, että kaupunki pitää päänsä ja rakentaa aluetta vähän kerrallaan eikä sitten kuuntele meitä asukkaita.

– Minun mielestäni tänne ei pitäisi ensinkään rakentaa. Meri-Rastilan metsäalueesta pitäisi tehdä luonnonsuojelualue. Se olisi hyvä motiivi olla rakentamatta, Havukainen jatkaa.

Kaupungin edustajan mukaan lautakunnan päätöksessä ei ole ristiriitaisuuksia.

Asukkaat olivat tehneet lautakunnalle oman OurCity-ehdotuksen, jossa rantametsä säästyisi.

– OurCity-ehdotus oli vaihtoehtoinen suunnitelma, jolla asukkaiden mielestä voitaisiin korvata Meri-Rastilan länsirannan rakentaminen osoittamalla rakentamispaikkoja pääasiassa muualta Meri-Rastilan alueelta. OurCity-ehdotuksessa on osoitettu vain muutama talo Meri-Rastilan länsirannalle, koska asukkaiden lähtökohtana oli, ettei länsirannalle tehtäisi juuri mitään, kertoo projektipäällikkö Marko Härkönen.

Asukkaiden suunnitelmassa on kuitenkin ehdotettu hyviä täydennysrakentamispaikkoja muualta Meri-Rastilasta. Ne saatetaan toteuttaa myöhemmin osana muita kaavamuutoksia.

OurCityn lisäksi Vuosaaressa on tehty toinenkin vaihtoehtoinen suunnitelma Meri-Rastilan metsän pelastamiseksi.

Ryhmä vuosaarelaisasukkaita ehdotti jo vuosi sitten, että asunnot rakennettaisiinkin nykyisen Rastilan leirintäalueen paikalle.

– On aika hassua, että aivan metroaseman vieressä on alue, jossa on vuodessa vain 2–3 kuukautta varsinaista toimintaa. Se on tavallaan joutomaata. Minä en näe, mitä hyötyä leirintäalueesta olisi paikallisille asukkaille, kertoo ryhmän puhemies, arkkitehti Seppo Honkanen.

– Olemme ehdottaneet, että Östersundomista, joka on saatu Helsingille, löytyisi helposti uusi paikka leirintäalueelle, Honkanen jatkaa.

 

Kukaan ei kaipaa leirintäaluetta”.

 

Jessi-koiraa ulkoiluttava merirastilalainen Julija Ristolainen innostuu leirintäalueen siirrosta.

– Hyvä idea. Kukaan täällä ei oikein tykkää karavaanialueesta. Minun mielestäni leirintäalue voisi olla Helsingin ulkopuolella.

Osayleiskaava

Meri-Rastilan asuntoaluetta laajennetaan nykyisen asuntoalueen ja Vartionkylänlahden väliselle metsäalueelle, ns. Meri-Rastilan länsirannalle.

Vuotien ja Ramsinkannaksen välisestä 50 hehtaarin metsäalueesta käytetään asuinkortteleiksi ja kaduiksi n. 15 %.

Rantavyöhyke säilyy virkistyskäytössä ja osana seudullista virkistysreittiä.

Metsäalueella sijaitsevan geologisen muodostelman keskeisin osa suojellaan (ns. pirunpelto).

N. 2 000 uutta asukasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavan uuteen valmisteluun vuosi sitten. Mm. rakentamisen rajaa vedettiin kauemmaksi rannasta.

Kommentit

Ei kaupunki jyrää asukkaita vaan kaupunki mahdollistaa asuntoja uusille asukkaille rakentamalla taloja heille. Muistakaa, että asumme Kaupungissa, emme metsässä.

kaupunkilainen, -ei metsäläinen

Kaupungin ei kannata huonontaa kaupunkilaisten oloja tuhoamalla virkistysalueita. Se ei ole kenenkään etu. Jos täällä olisi oikeasti asuntopula, kiellettäisiin kaupunkilaisia pitämästä asuntoja tyhjillään. Nythän täällä on tuhansia kakkos- ja kolmosasuntoja, joissa joku yöpyy muutaman kerran vuodessa jos silloinkaan.

KAUPUNKILAINEN, joka haluaa asua ja virkistyä kaupungissa

Kaupunki jyrää asukkaita, jotka ovat ammattilaisten tekemällä vaihtoehtokaavalla osoittaneet, että asuntoja on mahdollista rakentaa yhtä paljon metsään koskematta.

Palaneen käry on koko ajan leijunut Meri-Rastilan kaavoitustouhun yllä. Eiköhän sekin peli, mitä tähän asiaan on liittynyt tule jossain vaiheessa ilmi.

Käry käy

Olen useamman vuoden osallistunut Meri-Rastilan metsän puolustamiseen ja tunnen monia asukasaktiiveja. Siksi oli erityisen hienoa lukea juttu, jossa haastateltiin muutamia metsän ystäviä, joista en tuntenut ketään.

Tiedän, että Meri-Rastilassa on paljon asukkaita, joille metsän säilyminen rakentamattomana on edellytys alueella pysymiselle. Kun erään lehtijutun jälkeen minut mm. kaupassa ja kirjastossa käydessäni tunnistettiin metsän puolustajaksi, tulivat tuntemattomat kertomaan, että jos KSV:n hanke toteutuu, he muuttavat Vuosaaresta.

Kunnallisvaalit on tulossa. Kannattaa ottaa Meri-Rastilan asiaa esille puolueille ja ehdokkaille ja ylipäätään olla erityisen tarkka siitä, kenelle / mille ryhmälle äänensä antaa.

Metsän puolesta

Jos vertaa Helsingin kantakaupunkia tähän metsälähiö maisemaan (mitä on koko Suomi täynnä) niin valitsisin mielummin tiiviisti rakennetun kantakaupungin. Valitettavsti kantakaupungin upeus nänyy myös asuntojen hinnoissa ja minulla ei ole varaa asua kantakaupungissa. Tehdään siis umpikortteleita ja oikeasti (!) kaunpunkimaista seutua tänne lähiöön myös. Kyllä täällä metsää ja riskuua riittää!

Kaupunkilainen joka haluaa asua kaupungissa

Meri-Rastilan metsän kaltaista luontoa ei ole koko Suomi täynnä. Etelä-Suomessa on valitettavasti hyvin vähän monimuotoista metsäluontoa. Meri-Rastilan rantametsä on todettu maakunnallisesti arvokkaasti.

Ehkäpä voisit muuttaa johonkin muuhun kaupunkiin, jos sinulla ei ole varaa asua Helsingin kantakaupungissa. Ei Helsinkiä pidä suunnitella yksipuolisesti sinua varten. Miksei Helsinki saisi olla hyvä asuinpaikka myös meille merirastilalaisille, jotka luontoa arvostamme?

Metsän puolesta

On paljon mahdollista, että kaupungin suunnitelma kaatuu viimeistään valitusvaiheessa. Sekin on mahdollista, että poliitikot päättävät oikaista asetelman jo aikaisemmin.

Jos katsoo laista yleiskaavoittamisen ohjeistusta, monella tavalla arvokkaan ulkoilumetsän säilyttävä ratkaisu olisi perusteltu.

Metsän säilyttämistä puoltaa esimerkiksi luontoselvityksen tarkastelu yhdessä vallitsevan rakennustavan kanssa. Lähistön arvokas luonto ei kestä rakentamista. Muitakin perusteluita metsän säilyttämistä puoltavalle ratkaisulle löytyy, kun faktoja verrataan normeihin. Metsällä ja asukkailla on yhä mahdollisuus.

Lähiluonto on kaupungin tukiverkko

Kokoomus perusteli kallistumistaan KSV:n esityksen kannalle sillä, että tarvittaisiin kovan rahan asuntoja, jotta alue saataisiin “vetovoimaiseksi”. Sitä Kokoomus ei maininnut, kenelle alueen pitäisi olla vetovoimainen.

Jos vetovoiman haluttaisiin kohdistuvan asukkaisiin, on vaikea ymmärtää, miksi OURCity-suunnitelma ei olisi virallista suunnitelmaa vetovoimaisempi. Meri-Rastila, jota kehitettäisiin asukaslähtöisen kaupunkisuunnittelun pilottihankkeena, saisi myönteistä julkisuutta ja olisi todennäköisesti monin tavoin kiinnostava. Sen sijaan lähiö, jonka asukkaita niin virkamiehet kuin päättäjät olisivat käyttäneet kynnysmattona, tuskin olisi vetovoimainen.

Voi tietysti olla, että Kokoomus tarkoittaa, että alueen pitäisi olla vetovoimainen rakennuttajille. Silloin on unohtunut, ettei virkamiesten ja päättäjien tehtävänä ole kysellä, mihin rakennusliikkeet kaikkein mieluiten haluaisivat rakentaa, vaan toimia niin, että lopputuloksena olisi mahdollisimman hyvä kaupunki.

Samaan aikaan on ristiriitaisesti puhuttu kohtuuhintaisten asuntojen tarpeesta. Jos kuunnellaan ensisijaisesti rakennusliikkeitä, ei kohtuuhintaisia asuntoja ole luvassa. Lähtökohtaa muuttamalla ja suunnittelemalla täydennysrakentamista luontoa ja asukkaita kunnioittaen, voi seurauksena olla jotain uutta ja toimivaa. Jos rakennusliikkeiltä otetaan pois niille nyt annettu valta, ne kyllä suostuvat rakentamaan sinne, minne tontteja kaavoitetaan.

Metsän puolesta

Siirretään leirintäalue Östersundomiin niin kaikki voittavat. Leiriytyjät saavat väljemmät tilat, kaupunki rakennusmaata ja arvokas metsä säästyy tuholta.

Metsä on vuosaarelaisten ylpeyden aihe

Kuulemma demareiden ja kokoomuslaisten äänin kaupunkisuunnittelulautakunta päätyi ratkaisuunsa. Kuitenkin molempien puolueiden vuosaarelaiset osastot vastustavat rakentamista. Eivätkö siis SDP ja Kokoomus kunnioita jäseniään? Vaikuttaa siltä että tässä SDP:n yleistason epämääräiset toiveet voittivat realismin: duunia meidän kannattajille eli työväen eliitille edes joksikin aikaa. Vastaavasti Kokoomuksen yleiset tavoitteet eli duunia rakennusliikkeille sekä asuntoja paremmalle väelle. Luonnosta ja lähiasukkaista viis.

Erkki Haapaniemi

Kun on lukenut KSV:n selostuksia osayleiskaavasta, ei voi muuta kuin sanoa, että huh huh, miten sanoilla yritetään valko- ja viherpestä suunnitelmaa, jonka toteutuminen tarkoittaisi korjaamatonta virhettä.

Täällä muistetaan vielä, miten kävi Vuosaaren vanhimmalle rakennukselle, suojellulle Svartvikin torpalle, joka piti siirtää muualle kanavan tieltä. Hirsiä ei löydetty enää koskaan. Samoin muistamme Lohiniemenrannan lepakkovajan, joka sekin hävisi, vaikka se olisi tullut säilyttää luonnonsuojelulain mukaan.

Helsingin kaupunkiin ei voi luottaa.

Metsän puolesta

Meri-Rastilan lisärakentamisella pyritään alueen asukaspohjan monipuolistamiseen. Vaihtoehtokaavalla juuri tämä pyrkimys toteutuisi ja metsäalue säästyisi suurimmalta osaltaan. En ymmärrä tietyn ryhmän jatkuvaa jankuttamista leirintäalueen rakentamisesta, jolloin Meri-Rastilan tilanteeseen ei tulisi mitään muutosta. Jos Rastilan viimeinen vähäinen rakentamaton alue sullottaisiin täyteen kerrostaloja, heikentäisi tämä kohtuuttomasti Rastilan asukkaiden ympäristöä, mutta Meri-Rastilan tilanne ei siitä yhtään kohentuisi, mitä järkeä siinä olisi?

Leirintäalueen ja metsän puolesta

Jos Our City hanke toteutuu niin muutan pois Meri-Rastilasta. Tämä on monen asukkaan mielipide myös. Honkasen ehdotus on myös loistava. Leirintäalue on ihan tarpeeton tilaa vievä yksikkö juuri metron vieressä. Hyvä paikka rakentaa asuntoja.

Olavi

Meri-Rastilan länsirannan virkistysalue on upea. Metsä tulee suojella - sinne ei saa rakentaa taloja. Toivottavasti kaikki luontoa arvostavat henkilöt jättävät äänestämättä kunnallisvaaleissa poliitikkoja, jotka olivat lautakunnassa hienon metsän tuhoamisen kannalla. Eräs näistä poliitikoista ilmoitti luottavansa KSV:n asiantuntijuuteen - hän ei kokenut olevansa helsikiläisten asukkaiden edustaja. Tällaiset poliitikot ovat hakoteillä ja ansaitsevat laajaa julkisuutta tyylilleen olla kansalaisten edustajia.

eija

Nämä samat puolueet ovat uhkana viheralueille myös muualla kaupungissa. Esimerkiksi Kumpulanlaakson laajan puistoalueen läpi ollaan asukkaiden vastustuksesta huolimatta runnomassa väkisin joukkoliikennekatua, vaikka alueen pystyisi helposti kiertämään.

No vote

Olisi mielenkiintoista tietää, mitä kaikkea tähän pakettiin on koplattu. Myös täältä jyrkkä EI kokoomukselle ja demareille.

Metsän puolesta

Olen vastustanut kaavaa niin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa kuin valtuustossakin. Faktat ovat julkisesti nähtävillä molempien pöytäkirjoista.

Jape Lovén
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen
1. varavaltuutettu
SDP

Jape Lovén