Itämereen vähemmän typpeä ja fosforia

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen HSY:n Itämereen laskeman puhdistetun jäteveden typpikuormitus väheni lähes kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen typpikuormitus oli viime vuonna yhteensä 1 043 tonnia. Fosforikuormitus Itämereen oli yhteensä 31 tonnia, joka on lähes 22 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

HSY:n Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamojen toiminta täytti vuonna 2011 lupaehtonsa jokaisella vuosineljänneksellä sekä puhdistetulle jätevedelle asetettujen pitoisuuksien että poistotehojen osalta.

– Puhdistamot saavuttivat myös lupaehtoja tiukemmat, HSY:n omat puhdistustavoitteet typen ja fosforin osalta, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Molemmat laitokset purkavat puhdistetut jätevedet Itämereen. Vähentynyt ravinnekuormitus tukee HSY:n Itämeren suojelutyötä.

toimitus