Toivottu lapsiluku toteutuu harvoin

Taloudellisesti epävarmoina aikoina lastenhankintaa lykätään, koska yhteiskunnan turvaverkkoihin ei luoteta.

Päivi Tuovinen

Suuri osa suomalaisten lastenhankintatoiveista jää toteutumatta. Tämä koskee erityisesti lapsettomia.

– Suomalaisten lastenhankinta on suunniteltua, vaikkei iso osa toiveista toteudu. Meillä ero toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä on yksi Euroopan suurimpia. Ne ihmiset, jotka eivät aio hankkia lapsia, eivät niitä hanki. Ne, joilla on jo aikaisempi lapsi, toteuttavat lastenhankinta-aikeensa paremmalla todennäköisyydellä kuin ne joilla ei ennestään ole lapsia, selvittää tuoreen julkaisun kirjoittanut perhetutkija Lassi Lainiala Väestöliitosta.

Lastenhankintaa selittävät parisuhteen laatu, perheen taloudellinen tilanne, sopivan kumppanin olemassaolo ja selkeä aikomus hankkia lapsi. Työsuhteiden varmuus ja perhe-etuudet vaikuttavat myös lastenhankintapäätöksiin.

Väestöliiton uusi julkaisu Toiveesta toteutukseen - Suomalaisten lastenhankintaa selittäviä tekijöitä valottaa lastenhankinta-aikeiden toteutumista ja siihen johtaneita syitä. Asiaa ei ole Suomessa aiemmin tutkittu kattavasti.  Julkaisu etsii vastauksia myös siihen, miten perheen taloudellinen tilanne ja parisuhteen laatu vaikuttavat ensimmäisen ja toisen lapsen hankintaan.