Longinojan kunnostukseen haetaan talkootyövoimaa

Koillis-Helsingissä sijaitsevan Longinojan kunnostusta jatketaan 26. toukokuuta, kun vapaaehtoisia talkoolaisia kutsutaan viimeistelemään Fallkullan vieressä sijaitseva puro-osuus taimenten lisääntymis- ja elinalueeksi rakentamalla puroon soraikkoja taimenen kutupaikoiksi sekä istuttamalla kasvillisuutta puron monimuotoisuuden lisäämiseksi. Kokoontuminen tapahtuu kello 10 Falkullantiellä. Järjestäjinä ovat Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran kanssa.

Longinoja on Vantaanjoen alin sivuhaara, joka saa alkunsa Tattarisuon pohjavesialueelta ja laskee Vantaanjokeen Helsingin Savelassa. Longinojaa on aikaisemminkin kunnostettu useaan otteeseen vapaaehtoisjärjestöjen, Helsingin kaupungin ja ympäristöhallinnon toimesta. Tavoitteena on ollut erityisesti meritaimenen elin- ja lisääntymisympäristöjen palauttaminen puroon.

toimitus