Hallinto-oikeus antoi salattavia tietoja Espoon apulaisrehtorihakijoista

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo, että Helsingin hallinto-oikeus on loukannut yksityisyyden suojaa Espoon työväenopiston apulaisrehtorin valinta-asiassa.

Oikeusasiamiehelle tehty kantelu liittyy apulaisrehtorin vaalista tehtyyn valitukseen. Espoon kulttuurilautakunta valitsi työväenopiston apulaisrehtorin syksyllä 2008. Kunnallisvalitus oli vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa kahden espoolaisen mieshenkilön aloitteesta.

Kulttuurilautakunta oli antanut valituksesta lausunnon, jossa se oli myös viitannut ehdokkaista tehtyihin henkilöarviointeihin ja lähettänyt salaisiksi merkityt henkilöarviointiasiakirjat yksinomaan hallinto-oikeuden käyttöön.

Hallinto-oikeus oli kuitenkin lähettänyt kaikkien kolmen hakijan henkilöarvioinnit ja muut asiakirjat tiedoksi kahdelle muutoksenhakijalle, vaikka he eivät olleet kantelijan mukaan asianosaisia asiassa. Nämä asiakirjat oli lähetetty myös virkaan valitulle, joka ei koskaan ollut valittanut valintapäätöksestä. Näitä asiakirjoja valittajat eivät olisi saaneet haltuunsa esimerkiksi Espoon kaupungilta.

Pajuoja katsoo Helsingin hallinto-oikeuden loukanneen yksityisyyden suojaa, kun se lähetti viranhakijoiden henkilöarvioinnit tiedoksi sekä asiassa kunnallisvalituksen tehneille että valituksi tulleelle.