Lääkäriliitto: Kuntalaisten päästävä lääkäriin kolmessa päivässä

Lääkäriliiton mielestä kuntien on taattava perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisten lähellä ja toimiva perusterveydenhuolto takaa parhaiten kustannustehokkaan hoidon.

Suurin osa perusterveydenhuollon palveluista on lähipalveluita, jotka on lääkäriliiton mukaan tuotettava lähellä kuntalaisia. Liiton mukaan kuntalaisten tulisi päästä myös kiireettömissä asioissa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kolmessa arkipäivässä.

Liitto näkee, että hoitoonpääsy perusterveydenhuoltoon taataan lisäämällä siellä työskentelevien lääkärien määrää. Lääkäriliitto painottaa myös, että kuntien vastuulla on järjestää terveydenhuollon palvelut niin, että lääkärimäärä vastaa kuntalaisten palveluntarvetta.

– Kunnat voivat järjestää terveydenhuollon palvelut monella tapaa. Nyt tarvitaan uusia vaihtoehtoja terveydenhuollon palvelutuotantoon, esimerkiksi kokeilemalla ennakkoluulottomasti uusia tuotantomalleja. Kilpailu tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua. Monipuolinen palvelutuotanto mahdollistaa lääkäriresurssin täysimääräisen hyödyntämisen julkisten terveyspalvelujen tuotannossa, Lääkäriliiton puheenjohtaja Raija Niemelä toteaa.

Lääkäriliiton mukaan terveyspalvelujärjestelmän muutokset ovat välttämättömiä, jotta riittävät palvelut voidaan turvata kuntalaisille.

toimitus