HSL:n matkustajamäärät kasvoivat

Pääkaupunkiseudulla sekä joukkoliikenteen matkustajamäärä että lipputulot ovat kehittyneet alkuvuonna suotuisasti. Tammi–huhtikuussa matkustajia oli 105,5 miljoonaa, mikä on 3,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

Vuonna 2011 matkustajamäärä kasvoi 2,8 prosentilla, noin 336 miljoonaan. HSL seuraa matkustajamäärän kehitystä busseissa, raitioliikenteessä, metrossa ja Suomenlinnan lautalla. Lähijunaliikenteen matkustajatietoa ei ole alkuvuodelta vielä käytettävissä.

– HSL tavoittelee matkustajamäärän lisäksi myös joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista. Henkilöautolla tehtyjen matkojen määrä on jatkanut kasvuaan etenkin kehysalueella, jolloin muutamien prosenttien lisäyksellä matkustajamäärään ei ole vielä tuntuvaa vaikutusta väylillä kulkevien ajoneuvojen määrään, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Lipputuloja HSL:lle arvioidaan kertyvän tänä vuonna yhteensä 271,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan HSL:n toimintatulojen arvioidaan olevan yhteensä 564,3 miljoonaa euroa, josta reilut 48 prosenttia on lipputuloja ja reilut 49 prosenttia kuntaosuuksia. Tuloennuste ylittää talousarvion 3,1 miljoonalla eurolla.

Lipputulojen ja kuntaosuuksien lisäksi HSL:n tulot koostuvat tarkastusmaksuista, valtion tuista sekä vuokratuotoista.