Seurakunnat lopettivat vuokrissa avustamisen

Puoliso jätti ja muutti pois. Postiluukusta pukkaa lisää vuokranantajan karhukirjeitä. Seurakunnasta taloudellista avustusta hakevalla on usein monia huolia.

Terhi Marttinen

Helsingin Uutisten tietojen mukaan Helsingin seurakunnat ovat päättäneet, etteivät ne enää avusta asiakkaita vuokrarästeissä.

Kukin seurakunta voi kuitenkin yhä tapauskohtaisesti harkita avustuksen anomista asiakkaalle seurakuntayhtymän yhteisestä kriisirahastosta.

– Voin vahvistaa tiedon. Tieto pohjautuu diakoniatyön kehittämishankkeeseemme, jossa yhtenä osana on linjattu, että seurakuntien diakoniatyö ei enää suoraan omista varoistaan myönnä avustusta vuokrarästeihin, kertoo johtava diakoniasihteeri Anne Kostiainen Helsingin seurakuntayhtymästä.

Uutta käytäntöä toteutetaan nyt aluksi vuoden ajan, jonka jälkeen seurakuntayhtymä arvioi tilannetta uudelleen kokemusten pohjalta.

– Kriisirahastoavustusten kautta seuraamme nyt keskitetysti tätä vuokrarästikuviota. Tavoitteenamme olisi kuitenkin, jos mahdollista, luopua vähitellen kokonaan vuokrien maksusta, Kostiainen jatkaa.

 

Kun lama alkoi, luulimme, että avustusten hakeminen olisi tilapäistä.”

Linjausta perustellaan sillä, että vuokrien maksaminen ei kuulu kirkon tehtäviin.

 

Myös toimeentulotukilain mukaan asumismenojen viimesijainen avustaminen kuuluu kunnalle, jos Kelan asumistuki ei riitä. Silti kirkko on tähän asti halunnut avustaa myös vuokrarästeissä, jos sosiaalitoimi ei ole sitä tehnyt.

– Joskus sosiaalitoimi on saattanut myöntää avustusta ensimmäiseen vuokrarästiin, mutta sitten kun rästi toistuu, on tullut kielteinen päätös. Sitten asiakas tulee anomaan avustusta seurakunnalta.

Ennen kuin seurakunnan diakoniatyöntekijä päättää seurakunnan avustuksen myöntämisestä, hän neuvottelee asiakkaan tilanteesta sosiaalitoimen kanssa asiakkaan luvalla.

Lisäksi vuokrarästien osuus seurakuntien avustusmenoista on noussut niin suureksi, että seurakuntayhtymä päätti nyt rajata vuokrarästit avustusten ulkopuolelle.

Muuten olisi entistä vaikeampi tehdä rajanvetoa, että kenelle tukea myönnetään ja kenelle ei, koska seurakuntien avustusvarat ovat rajalliset.

– Avustusten hakeminen vuokrarästeihin on vain jatkunut ja lisääntynyt vuodesta toiseen. Kun lama alkoi, luulimme, että se olisi tilapäistä, Anne Kostiainen sanoo.

Kostiainen tähdentää, että seurakunnat voivat yhä harkinnan perusteella myöntää kertaluontoista avustusta muihin asioihin, kuten esimerkiksi lääkkeisiin ja elintarvikkeisiin.

Vuokrarästeihin on edelleen mahdollista saada apua seurakuntayhtymän kriisirahastosta, mikäli diakoniatyöntekijä arvioi asiakkaan kokonaistilanteen kriittiseksi.

Kriisirahaston sääntöjen mukaan sama hakija voi kuitenkin saada enintään 1 000 euroa vuokraan tai muuhun hätään kerran viiden vuoden aikana.

Käyttäjän Jani Jakonen kuva
Jani Jakonen