Puolustusvoimain lippujuhla haittaa liikennettä

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati järjestetään maanantaina 4. kesäkuuta Senaatintorilla. Paraatikatselmus ja ohimarssi pidetään kello 12–13.

Paraatijoukkojen liikkumisen johdosta joudutaan Helsingissä tekemään tilapäisiä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä, jotka toteuttaa Helsingin poliisilaitos ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa.

Lyhyemmät rajoitukset koskevat paraatiin osallistuvien joukkojen ja kaluston siirtymisestä Santahaminasta keskustaan kello 9.30 ja 11.30 välisenä aikana. Sörnäisten rantatieltä varataan keskustaan päin menevä kaista tai kaistat kello 10–11.

Muun liikenteen käyttöön jää tällöin vain yksi tai kaksi kaistaa keskustaan päin.

Samoin lyhempiä katkoksia aiheutuu joukkojen siirtyessä paraatin jälkeen Senaatintorilta Hakaniemen kautta Itäväylälle ja Santahaminaan. Nämä siirtymiset tapahtuvat kello 13–14.

Pysyvämmät rajoitukset koskevat Kruununhaan aluetta ja Senaatintorin ympäristöä. Siellä rajoitukset ovat voimassa maanantaiaamusta aina iltapäivään kello 15 saakka.

Asukkaita ja autoilijoita kehotetaan kiinnittämään huomiota paikalle asetettuihin liikennemerkkeihin. Rajoitetuilla alueille pysäköidyt ajoneuvot siirretään kaupungin toimesta maanantaiaamuna Tervasaareen.

Tapahtumaa katsomaan tulevia henkilöitä kehotetaan käyttämään julkista liikennettä, koska pysäköintipaikkoja ei rajoituksista johtuen alueella ole.

toimitus