HBL: Iso osa alaikäisistä on FB:ssa

Yli puolet pääkaupunkiseudun viidesluokkalaisista on Facebookissa, vaikka sen ikäraja on 13 vuotta. Hufvudstadsbladetin kyselyyn vastasi 101 peruskoululaista viidestä ruotsinkielisestä ala-asteen koulusta. Heistä 61 oli Facebookissa.

”Kaikki kaverit ovat siellä ja vanhempani antoivat minulle luvan” , yksi vastaaja perusteli. Mukana oloa perusteltiin myös sillä, että kaverit asuvat kaukana.

Kaikki eivät halua kertoa tekemisistään ja menemisistään suurelle joukolle. Ei-vastanneet kertovat lähettävänsä ystävilleen sähköpostia tai tapaavansa näitä kasvokkain.

Tuoreen selvityksen mukaan viidennes suomalaislapsista valehtelee ikänsä voidakseen avata Facebook-tilin. Maailmalla 7,5 miljoonalla alle 13-vuotiaalla on profiili sosiaalisessa mediassa.

toimitus