Helsingin seudulle tulossa 12–13 000 uutta asuntoa vuosittain

Helsingin seudun asuntotuotantotavoitteeksi asetetaan 12 000–13 000 asunnon rakentaminen vuosittain, lukee MAL-aiesopimuksessa.

– Kohtuuhintaisia asuntoja täytyy saada lisää ihan tavallisille pieni- ja keskituloisille työssäkävijöille, asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru sanoo.

Helsingin seudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille 2012–2015 allekirjoitettiin 20. kesäkuuta. Aiesopimuksella tuetaan kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet.

Sopimuksen osapuolina ovat Helsingin seudun kuntien lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin seudun liikenne (HSL). MAL-aiesopimus liitteineen on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Kommentit

Siitä vaan kaavoittamaan pistetaloja ja elementtihirmuja lähiöihin lisää, se kun on paljon paljon helpompaa kuin perinteisen umpikorttelirakenteen jatkaminen... täytyisi rakentaa tiet ja puistot ja muut, kuka nyt sellaiseen ryhtyisi. Sieltä sitten autoilla liikutaan paikasta toiseen.

Mistä helpoimmalla päästään

Aamutelkussa VVO:ssa vaikuttava ay-pomo ennakoi rakennusalan hiipumista ja työttömyyden kasvua syksyksi. Sopisi miehen katsoa peiliin? VVO:lla on täydet mahdollisuudet lisätä korkotuettua tuotantoaan, kunnatkin varmaan tyrkyttäisivät ARA-hintaisia tontteja.

Vaan ei ole köyhille ihmisille tarkoitettu vuokratuotanto sexya eikä sillä saa lypsää voittoja.

asiaihminen

Sopimuksen tavoite edellyttää tuotannon kasvamista 60 %:lla viime vuosien tasosta. Viisi vuotta sitten tehtiin vastaavantasoinen sopimus - sen jälkeen tuotanto putosi kuin lehmänhäntä.

Sopimuksilla ei asuntotilannetta paranneta, vaan todellisilla teoilla - mm. lisäämällä kaupungin minimaalista vuokra-asuntotuotantoa.

Hannu Vepsäläinen