Helsinkiläismies sai 12 vuoden tuomion seksuaalirikossarjasta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 54-vuotiaan Timo Olavi Oksasen 12 vuoden vankeuteen useista, osin törkeistä seksuaalirikoksista.

Teoissa oli useampia uhreja ja ne ovat kohdistuneet 7-13-vuotiaisiin lapsiin. Erillisiä tekoja oli kaikkiaan yli sata runsaan kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tekoihin on liittynyt uhkailua, rahallista palkitsemista ja pakottamista.

Tuomittu oli valmistanut yhdestä lapsesta kuvan, jossa lasta esitettiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla. Lisäksi hänen hallustaan oli löydetty yli 1 500 kuvaa, joissa esitetään lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa kanssakäymisessä tai muulla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla.

Tuomittu velvoitettiin suorittamaan asianomistajille yhteensä noin 180 000 euron suuruiset vahingonkorvaukset. Suurimmat korvaukset tuomittiin maksettaviksi seksuaalirikosten uhreille aiheutetusta kärsimyksestä.

Rangaistuksen mittaamisessa käräjäoikeus otti muun ohella huomioon, että vastaajan rikollinen menettely oli kestänyt vuosia ja tekoja oli ollut erittäin suuri määrä. Kysymys oli tekokokonaisuudesta, jota oli pidettävä poikkeuksellisen vahingollisena ja vaarallisena ja joka osoitti vastaajassa erityistä piittaamattomuutta asianomistajien henkilökohtaisesta koskemattomuudesta. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan ankaraan, lähellä enimmäisaikaa olevaan vankeusrangaistukseen.