Homekoulun tilalle uusi koulu ja päiväkoti Kulosaaressa

Kulosaaressa tehdään parhaillaan uuden korttelitalon maanrakennustöitä. Uudisrakennuksen on määrä valmistua Kyösti Kallion tielle puretun homekoulun tilalle 2014.

Korttelitalossa yhdistetään 256-paikkainen koulu ja 126-paikkainen päiväkoti. Päiväkodin ja koulun saumakohtaan sijoitetaan korttelitalon keittiö ja yhteinen sali.

Korttelitalon hinta on yli 13 miljoonaa.