Rakennuslautakunta vaatii parempaa ohjausta korjausrakentamiseen

Vuonna 1953 rakennetun Meilahden ala-asteen koulun korjausta suunnitellaan.

Marjukka Haavisto

Helsingin kaupungin rakennuslautakunta on huolissaan kalliiksi tulevista rakennusten korjauksista. Lähes kaikissa peruskorjattavissa kouluissa ja päiväkodeissa on sisäilmaongelmia. Rakennuslautakunta joutuu liian usein käsittelemään korjaushankkeita, joilta ehkä olisi vältytty paremmalla suunnittelulla ja työn valvonnalla. Osa näistä hankkeista kohdistuu kaupungin omistamiin ja käyttämiin rakennuksiin.

Rakennuslautakunta on tänään lähettänyt kaupungin omistamien rakennusten kunnosta kirjeen kiinteistöviraston tilakeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennusvirastolle. Kirjeessä lautakunta muistuttaa, että hyvän valvonnan kulut ovat paljon pienemmät kuin rakennuksen uudelleen korjaamisen. Korjaus- ja rakentamistyön tilaaja vastaa korjaamisen laadusta, eikä itselle kuuluvaa työn valvontaa kannata siirtää urakoitsijalle. Rakennuslautakunta esittää, että kaupunki varmistaa, että sen rakennuttajilla on riittävästi ammattilaisia suunnittelemassa ja valvomassa rakennustöitä.