Minipormestareilla demokratiaa

(PÄÄKIRJOITUS) Espoossa keskustellaan johtavien poliitikkojen aseman vahvistamisesta niin, että heille maksettaisiin kunnon kuukausipalkka. Perusteena on poliittisen ohjauksen vahvistaminen suhteessa virkamiesvaltaan. Palkka antaisi poliitikoille aikaa ja mahdollisuuksia päätösten valmisteluun.

Vastaavaa keskustelua on käyty naapurikaupungeissakin. Vantaalla, jossa ylin virkajohto on vaihtunut tiheään, oli hilkulla, ettei viime vuonna olisi siirrytty pormestarimalliin, eli ykkösjohtajaksi olisi valittu poliitikko virkamiehen sijaan.

 

Tämä on niiden demokratiaa, joilla on siihen aikaa.”

 

Helsingissä, joka on kooltaan aivan omaa luokkaansa, ei pormestarimalliin siirtymisestä ole käyty yhtä vakavaa pohdintaa. Helsingissä ylin virkajohto valitaan perinteisesti johtavista poliitikoista.

Poliitikot ovat aina valittaneet, että heiltä kuluu aikaa suhteettoman paljon ilman asianmukaista korvausta. ”Tämä on niiden demokratiaa, joilla on siihen aikaa”, on usein kuultu tilannekuvaus kunnallispolitiikasta.

Valtakunnallisesti on valmisteilla useita kuntien toimintaan vaikuttavia uudistuksia. Ennen niiden valmistumista tuskin kannattaa tehdä suuria muutoksia johtojärjestelmiin, mutta Espoon minipormestarimalli ei ei olisi suurempien muutosten esteenä.

 

Käyttäjän Risto Hietanen kuva
Risto Hietanen